Riistakeskus luennoi kanalintujen elinympäristöistä

© Eero Niku-Paavo 2016Riistakeskus järjesti 8.12. sidosryhmätilaisuuden kanalintujen elinympäristöistä. Tilaisuudessa Jarkko Nurmi esitteli Suomen Riistakeskuksen luonnonhoitostrategiaa ja elinympristöhankkeita ja Janne Miettinen erinomaista tutkimustaan kanalintujen elinympäristöjen huomioon ottamisesta talousmetsissä. Vastikään julkaistu tutkimus paljastaa selkeästi, että kanalintupoikueita on enemmän alueilla, joissa on sekä aluskasvillisuutta että tiheämpi latvusto. Nähtäväksi jää, kuinka pian ohjeistusta aletaan näkyvästi noudattaa myös Metsähallituksen metsissä Lapissa?

Lue myös metson elinympäristön huomioimisesta talousmetsissä.