Aihearkisto: Yleinen

Esimerkki tavoitteellisesta yhdistelmästä

Suomenpystykorvan tavoitteellinen jalostus alkoi virallisesti vuonna 1892, jolloin tehtiin ensimmäinen rotumääritelmä. Vuosien jalostustoiminnan seurauksena rodusta on tullut ulkomuodoltaan erittäin tasalaatuinen ja rodun käyttöominaisuudet ovat vakiintuneet.

Tällä esimerkillä tähdätään siihen, että suomenpystykorvat ovat terveitä ja hyvin tarkoitukseensa soveltuvia. Perinnöllisen edistymisen saavuttamiseksi jalostukseen käytetyt yksilöt ovat rodun keskitasoa parempia halutuissa ominaisuuksissa. Lue lisää tavoitteellisesta yhdistelmästä…

Suomenpystykorvan jalostus

Jalostukseen käytettävien suomenpystykorvien tulee täyttää tietyt jalostuskoirille asetetut kriteerit (metsästysominaisuudet, terveys, ulkomuoto, luonne jne.) Jalostuksen tulee olla harkittua ja perinnöllisen edistymisen saavuttamiseksi jalostukseen käytetyt yksilöt ovat rodun keskitasoa parempia halutuissa ominaisuuksissa. Jalostuksella tulee myös aina olla päämäärä. Lue lisää suomenpystykorvan jalostuksesta…

KoiraNet tiedon hakeminen

Kennelliiton jalostustietojärjestelmä sisältää Suomessa rekisteröityjen koirien terveys-, koe- ja näyttelytulokset. Järjestelmä on avoimesti selailtavissa oleva, ainutlaatuinen tietovarasto, josta voi myös suorittaa monipuolisia hakuja koirien tiedoista.

Ohjeita urosten jalostuskäytölle

Jalostuskoirille suositellaan käyttöominaisuuksien arviointiin rodunomaista linnunhaukkukoetta (LINT).

Rotujärjestön paritusneuvonta ei anna takuuta yhdistelmän terveydestä tai yhdistelmän potentiaalisuudesta.

Kun urostasi kysytään jalostukseen ota aina itse tämän jälkeen selvää siitä, onko kyseinen yhdistelmä omien jalostustavoitteittesi mukainen.

Kerhon tavoitteena on, että yhdistelmä täyttää vähintään voimassa olevat rodun jalostuskriteerit.

Lue lisää uros ohjeesta …. Lisää juttua pystykorvien jalostuksesta lähiaikoina.

Neuvoja kerholaisten jalostusvalintoihin

Jalostuksen päätavoite on säilyttää rodun hyvät linnunhaukkuominaisuudet.

Yhdistyksen sääntöjen 2 §:n mukaan tarkoituksemme on edistää puhdasrotuisten, lintua haukkuvien pystykorvien kasvatusta ja jalostusta. Kerholaisten piiristä on noussut selvä tarve tukea ja opastaa jäsenistöä suomenpystykorvien jalostusvalinnoissa. Useiden harrastajien mielestä heidän koiriensa jalostuskäyttöä vältellään tai heille annettu neuvonta tuntuu epämääräiseltä.

Yhdistyksen tavoitteena on tarjota tässä tilanteessa omatoiminen ja siten uskottavampi mahdollisuus vaikuttaa omien suomenpystykorvien kasvatusyhdistelmien valintaan.

Jalostuksen tulee olla harkittua, ja perinnöllisen edistymisen saavuttamiseksi jalostukseen käytetyt yksilöt ovat rodun keskitasoa parempia halutuissa ominaisuuksissa.

Lisää pystykorvien jalostusvalinnoista voit lukea näitä sivuilta kesäkuun alussa.

Ansiopalkinto Nro:27 SPJ:n talvipäivillä

Jarmo Ahtinen ja kultainen mitali puujalustalla Nro:27.

Suomen pystykorvajärjestö on 16.3.2024 palkinnut yhdistyksemme puheenjohtaja Jarmo Ahtisen SPJ:n ansiomitalilla. 
Numeroitu kultainen mitali puujalustalla voidaan myöntää erittäin ansioituneille henkilöille huomion ja kiitollisuuden osoituksena heidän ansiokkaasta järjestön hyväksi tekemästään työstä. Jarmo Ahtinen on ollut Suomen Pystykorvajärjestön jäsen vuodesta 1995 alkaen.

Hän on pätevöitynyt LINT-palkintotuomariksi vuonna 1995 ja LINT-ylituomariksi vuonna 2000. Hän on toiminut ylituomarina 361 kokeessa ja arvostellut niissä 1028 koesuoritusta. Vuosien 2019–2023 aikana hän on ollut 217 kokeessa ylituomarina ja arvostellut niissä 471 koesuoritusta.

LINT-sääntötoimikunnan jäsen hän on ollut yhdeksän kautta vuodesta 2015 alkaen, LINT-pääkouluttaja ja sääntötoimikunnan puheenjohtaja vuosina 2017–2019 sekä varapuheenjohtaja vuosina 2019 – 2024.

Maaliskuu 2024 näyttelyuutisia

Pohjois-Karjalan Juuassa 9.3.2024 järjestettyyn ryhmänäyttelyyn oli ilmoitettu 60 suomenpystykorvaa ja 29 pohjanpystykorvaa.

Suomenpystykorva rodun ja lopulta koko näyttelyn kauneimmaksi koiraksi valittiin Clauden Rimpi FI56734/21 SERT, ROP, RYP-1, BIS-1.

Koirasta tuli samalla Suomen käyttö-ja muotovalio FI K&MVA. Rimpin omistavat Veli-Pekka ja Irina Säkkinen Kuusamosta.

Juukan näyttelyyn oli ilmoitettu kaikkiaan 555 koiraa. Lue lisää Ryhmä FCI5 tuloksia…