Pystykorva LINT-kokeisiin

Savukoski 2012 © Eero Niku-Paavo

Tähtäin-haukkujen 2012 voittaja spu Metsokorven Elmo ja om. Samuli Sillman koemaastossa.

Linnunhaukkukokeiden (LINT) tärkeimpänä tarkoituksena on saada dokumentoitua tietoa koirien ominaisuuksista jalostusta varten mutta myös haukkuvien lintukoirien metsästysominaisuuksista  ja siten ylläpitää näiden koirien käyttökelpoisuutta metsäkanalintujen metsästyksessä.

Kokeiden tarkoitus on myös pitää puuhun lintua haukkuvilla koirilla metsästäminen korkeatasoisena koiraurheiluna, kehittää lajin harrastajien yhteistoimintaa sekä tarjota mahdollisuus kilpailla virallisten, koesääntöjen pohjalta. Kokeita järjestävät Suomen Kennelliiton jäsenyhdistykset, metsästysseurat ja kyseisiä koirarotuja harrastavat yhdistykset, jotka anovat ne vuosittain alueensa kennelpiireiltä.

Osallistumisoikeus kokeisiin selviää linnunhaukkukoe säännöistä. pdf

Pääpiirteissään ne ovat seuraavat:

  1. Koiran on oltava rekisteröity ja tunnistusmerkitty mikrosirulla
  2. Linnunhaukkukokeisiin(LINT) voivat suomenpystykorvat, pohjanpystykorvat, karjalan karhukoirat ja laikat
  3. Koiran pitää olla terve
  4. Kiimainen narttu ei saa osallistua
  5. Koiran tulee täyttää voimassa olevat rokotusmääräykset 
  6. Koiranomistajan tulee nimetä ilmoittautuessaan kokeeseen palkintotuomari (kysy tuomari kyseiseen kokeeseen itse  ajoissa)

Jokaisen tosissaan koirametsästystä harrastavan tulisi ainakin käydä läpi esim. oman kennelpiirin jäsenyhdistysten järjestämä LINT-kokeiden tuomarikurssi. Kurssi antaa halukkaille eväät oikeaoppiseen pystykorvametsästykseen ja omien taitojen kehittämiseen, koiran taitojen hyväksikäyttöön sekä ennen kaikkea niiden esille tuomiseen.

Savukoski 2014 © Eero Niku-Paavo

Maastotuomari Heikki Salmela merkitsee koetapahtumaa maastokorttiin Savukoskella 2014.

Kilpailuharrastuksesta on jalostuksen ja koiran arvon nousun lisäksi hyötyä myös pitenevänä harrastuskautena ja ystäväpiirin laajentumisena. Se varmistaa, että meillä on tulevaisuudessakin materiaalia tuottaa terveitä, elinvoimaisia ja riistaverisiä koiria. Käyttökokeissa käyneiden koirien jalostusarvo ja käyttö jalostukseen lisääntyvät selvästi. Yleisesti koetoimintaa pidetään harrastajien keskuudessa osittain metsästystä vaativampana, sillä kyky hallita omat ja koiran tavat tulevat kokeissa punnituksi. Samalla tietynlainen jännittävyys on koetoiminnassa aina mukana. Nykyisinä lyhyinä metsästysaikoina on mukavaa, että ”jahtikautta” voi koetoiminnalla jatkaa aloittamalla elokuussa ja harrastaa aina tammikuulle asti ja nähdä, miten oma ja muut koirat pelaavat talvisissakin maastoissa ja olosuhteissa.

Ohjeita LINT-kokeisiin osallistuville…

Lapin linnunhaukkukokeet…

Lisää koetoiminnasta…