KoiraNet asetukset


KoiraNet jalostustietojärjestelmän asetukset ja käyttöohjeet suomenpystykorville

Selaimen asetusten muuttaminen rotukohtaiseksi

Suomen Kennelliiton Koiranet- jalostustietojärjestelmään pääsee osoitteesta https://jalostus.kennelliitto.fi/ .

Ennen osoitteen lisäämistä selaimen Suosikkeihin/Favorites, tulee tietokannan asetusvalinnat laittaa rodun ja oman tiedonhaun osalta kohdilleen.

Toimi näin:

 • Alasvetovalikosta Ryhmä: valitaan FCI 5 – Pystykorvat ja alkukantaiset koirat
 • Alasvetovalikosta Rotu: valitaan suomenpystykorva (karjalankarhukoira tai pohjanpystykorva)

  Muut rotukohtaiset:
  otsikon kohdasta valitaan Asetukset -> Linkistä aukeaa käyttäjäkohtaiset asetukset kyseiselle rodulle sekä käytettävälle selaimelle.
 • Aseta ruksi seuraaviin Perustietoihin: Rekisterinumero, sukupuoli, väri, syntymäaika, pentueet ja sukusiitosprosentti
 • Aseta ruksi Muuta: Näytä värit aina tekstinä
 • Aseta ruksi Terveystulokset: Polvet ja silmät
 • Aseta ruksi Sukutaulu: Näytä värit sukutaulussa ja valitse alas vetovalikosta Linnunhaukkukoe, jolloin paras koetulos näkyy sukutaulussa
 • Aseta ruksi Koe-ja näyttelytulokset: Näyttelytulos ja valitse alas vetovalikoista Linnunhaukkukoe, Hirvenhaukkukoe ja mahdollisesti muuta

Valinnat hyväksytään painamalla sivun alalaidan Tallenna painikketta.

Selain on nyt tässä esimerkkitapauksessa ”säädetty” lintua haukkuville suomenpystykorville sekä omien valintojen mukaiseksi. Vaihtoehtoisesti vastaavat valinnat voi tehdä pohjanpystykorvalle. Selaimen osoite asetuksineen on nyt valmis tallettavaksi Kirjanmerkkeihin tai kirjanmerkkipalkin alle.

Selaimessa se onnistuu valitsemalla selaimen osoitepalkin lopussa olevaa tähti merkkiä.

Avautuu Kirjanmerkki ikkuna, jossa näkyy kirjanmerkin nimi ja kansio.

Nimi voidaan nyt lyhentää esim. KoiraNet ja kansio vaihtaa alas vetovalikosta kirjanmerkki-palkki tai muut kirjanmerkit.

Tallennuksen jälkeen KoiraNet-jalostustietojärjestelmä avautuu tämän selaimen kirjanmerkistä esimerkin mukaisessa muodossa. Suomenpystykorvalla se tarkoittaa, että FCI-ryhmä ja Rotu valikot ovat valmiiksi oikeat. On hyvä huomata, että sama valinta on tehtävä jokaiselle koneelle ja eri selaimelle, jolla työskennellään, jotta päästäisiin haluttuun lopputulokseen. Myös muut rotukohtaiset asetukset ovat valmiiksi oikeat. Sivun alalaidassa näkyy nyt tietoja valitusta rodusta.

KoiraNet- jalostustietojärjestelmän rotukohtainen hyödyntäminen 

Asetusten valinnan ja omien tarpeiden räätälöinnin ja tallennuksen jälkeen voidaan tietokantaa alkaa tarkastella halutun rodun tietojen perusteella.

KoiraNet-jalostustietojärjestelmän oikeassa ylälaidassa näkyy yläpuolen kuvan mukainen valikkokenttä, josta löytyy valitusta rodusta tärkeää jalostusvalintoihin liittyvää tietoa.

Uusimmat:

 • Pentueet linkistä löytyvät uusimmat rekisteröidyt rotukohtaiset pentueet. Oletuksena näkyy viimeiset rekisteröinnin kolmen kuukauden ajalta mutta otsikon alta löytyy valinnaksi 6 tai 12 kuukautta. Kannattaa myös ”ruksittaa” kohtaa Näytä pentujen nimet. Valinnaisesti voidaan tarkastella kolmen edellisen vuoden rekisteröintejä.
 • Kokeet linkistä löytyvät uusimmat ko. rodun käyttökokeisiin ja testeihin liittyvät paikkakuntakohtaiset tiedot. Valinnaisesti voidaan tarkastella pitempää ajanjaksoa sekä edellisiä vuosia.
 • Tulokset linkistä löytyvät rodunomaisiin käyttökokeisiin ja testeihin liittyvät koemuotokohtaiset tiedot. Valinnaisesti voidaan tarkastella pitempää ajanjaksoa sekä edellisiä vuosia.
 • Näyttelyt linkistä löytyvät uusimmat näyttelyistä saadut tiedot kuuden kuukauden ajalta. Valinnaisesti voidaan tarkastella lyhempää ja pitempää ajanjaksoa sekä edellisiä vuosia.
 • Terveys linkistä löytyvät rotukohtaiset terveystulokset PEVISA-tarkastuksista. Oletuksena näkyy viimeiset tarkastustulokset kolmen kuukauden ajalta mutta otsikon alta saa muutettua ajaksi 6 tai 12 kuukautta. Oletuksena on myös ”ruksi” jokaisessa terveys tiedossa, josta niitä voi myös vähentää. Valinnaisesti voidaan tarkastella lyhempää ja pitempää ajanjaksoa sekä edellisiä vuosia. Jokaisen koiran henkilökohtaisiin tietoihin on linkki koiran nimessä.
 • Valiot linkistä löytyvät rodulle viimeisen kuuden kuukauden aikana myönnetyt valionarvot. Valinnaisesti voidaan tarkastella pitempää ajanjaksoa sekä edellisiä vuosia.
 • Tuonnit linkistä löytyvät rodun kirjatut tuontikoirat muista maista kuluneelta vuodelta. Valinnaisesti voidaan tarkastella edellisiä vuosia. 

Tilastot:

 • Tulostilastot linkistä löytyy ”valintaikkuna” rotu-ja koemuotokohtaisten käyttökoetilastojen katseluun. Valintojen perusteella määräytyy se informaatio mikä tässä kohdassa näytetään. Hakua voidaan rajata tapahtuma tai syntymävuoden perusteella.
 • Näyttelytilastot linkistä löytyy ”valintaikkuna” rotukohtaisten näyttelytilastojen katseluun. Hakua voidaan rajata tapahtuma tai syntymävuoden perusteella.
 • Terveystilastot linkistä löytyy ”valintaikkuna” rotukohtaisten terveystilastojen katseluun. Hakua voidaan rajata syntymä, rekisteröinti tai lausuntovuoden perusteella.
 • Jalostustilastot linkistä löytyy ”valintaikkuna” rotukohtaisten jalostustilastojen katseluun. Voidaan suorittaa vuosiyhteenveto, urosten- ja narttujen tilasto sekä näiden jälkeläistilasto valittuna rekisteröintivuonna. Hakua voidaan rajata myös rekisteröinti tai syntymävuoden perusteella. 

Muut rotukohtaiset:

 • Kasvattajat linkistä löytyvät aakkosjärjestyksessä kaikki rodun kasvattajat ja heidän  rekisteröimänsä koirat. Oletuksena ne ovat viiden vuoden ajalta mutta valinnaisesti voidaan tarkastella kahta, 10 ja 20:tä vuotta.
 • Listaukset linkistä löytyvät listaukset valionarvoista tai rodulle laskettavista BLUP-indekseistä (kkk-lonkkaindeksi). Suomenpystykorville on listaus geenipankkikoirista.
 • Tapahtumahaku linkistä löytyy valintaikkunan perusteella haettavaan koe- ja näyttelytietoon.
 • Asetukset linkin valinnat vaikuttavat tietokannasta haettavaan tietoon. (Käsiteltiin asetettaessa selaimen valintoja ja tallennusta rotukohtaiseksi) 

Yleiset: 

 • Kennelnimet linkistä löytyvät kaikki suomessa käytössä olevat kennelnimet. Valinnat on järjestetty aakkosten alle.
 • Rekisteröinnit linkistä löytyvät kaikkien rotujen rekisteröinnit Suomessa. Tilasto on järjestetty niin, että eniten rekisteröity rotu on ylimpänä ja se on näkyvissä viideltä vuodelta. Taulukossa näkyy myös kehityksen senhetkinen muutos.