Linnunhaukkukoe (LINT) toiminta

Yleistä

Linnunhaukkukokeiden (LINT) tarkoituksena on kehittää jäljempänä mainittujen koirarotujen käyttökelpoisuutta linnunmetsästyksessä ja saada tietoa jalostusta varten, pitää linnunmetsästys korkeatasoisena koiraharrastuksena, kehittää lajin harrastajien yhteistoimintaa sekä tarjota mahdollisuus kilpailla koesääntöjen pohjalta.

LINT-kokeisiin saavat osallistua 9 kuukautta täyttäneet suomenpystykorvat, karjalankarhukoirat, pohjanpystykorvat ja laikat. Osallistuvien koirien on täytettävä Kennelliiton rekisteröinti-,
tunnistusmerkintä- ja rokotusvaatimukset.

Linnunhaukkukokeet ovat

  • yleisiä
  • yhdistysten jäsenten välisiä kokeita ja kilpailuja
  • kansainvälisiä kokeita (KV)
  • rotukohtaisia kokeita ja kilpailuja, joista määrätään erillisellä Kennelliiton vahvistamalla säännöllä tai ohjeella.

Kokeen järjestäjällä on oikeus rajoittaa osallistuvien koirien lukumäärää kulloinkin voimassa olevien ohjeiden mukaisesti. Vastaava koetoimitsija tai ylituomari tarkastaa koiran osallistumisoikeuden.

Tiistilän Panu © Eero Niku-Paavo

LINT-kokeisiin ei saa osallistua

  • sairas koira
  • kiimainen narttu
  • kantava narttu. 30 vuorokautta ennen arvioitua penikoimista (arvioitu aika = 63 vrk ensimmäisestä astutuksesta) ja alle 42 vuorokautta penikoimisen jälkeen
  • koira, joka ei täytä SKL:n voimassa olevia rokotus-, tunnistusmerkintä- ja antidopingsäännön vaatimuksia

Koetoimikunta ja ylituomari ovat velvollisia tarkistamaan, ettei kokeeseen pääse osallistumaan koira, joka ei täytä määräyksiä.

Menettely yhdistyksen järjestämissä LINT-kokeissa

Tutustu ensiksi linnunhaukkukokeiden sääntöihin ja varmista koirasi osallistumisoikeus LINT-kokeisiin.

Koiran ohjaajan tulee hankkia itse kokeessa tarvittava palkintotuomari ja nimetä hänet LINT-kokeeseen ilmoittauduttaessa. 

Ilmoitettaessa koiraa kokeeseen tai, ota selvää sen hetkisestä tuomaritilanteesta ja pyydä henkilökohtaisesti tarvitsemasi palkintotuomari ko. kokeeseen.

LINT-kokeisiin tulee ilmoittautua kirjallisesti esim. sähköpostilla, sähköisellä lomakkeella tai virallisella ilmoittautumislomakkeella, pois lukien koko koekauden kestävät kokeet, joihin ilmoittaudutaan puhelimitse.

Osallistumismaksu tulee ilman eri sopimusta maksaa kennelpiirin tai yhdistyksen tilille ennen koesuoritusta. Ilmoittautuminen sitoo kisajärjestäjää vasta sitten kun ilmoittautumismaksu on todistetusti maksettu. Ilmoittautumismaksuja ei palauteta jos ilmoittautunut peruu osallistumisensa viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen.

Koiran ohjaajan tulee huolehtia omalta osaltaan kokeessa tarvitsemansa tuomarin kyydityksestä koepaikalle, sekä koeajan eväistä (nisukahvit/voileipäkahvit). Mikäli koe on kaksipäiväinen, koiranohjaaja huolehtii palkintotuomarin kyydityksen koepaikalla ja takaisin, sekä ruokailu- ja majoituskustannukset.

Yhdistyksen jäsenedut

Tiistilän Panu © Eero Niku-Paavo