Pohjanpystykorva

  • FCI Nro: 276 Norbottenspets
  • Ruotsalainen rotu
  • Vuonna 1967 Svenska Kennelklubben otti rodun rekisteriinsä ja laadittiin rotumääritelmä.

Luonne

FI K&MVA M-09 Jekku © Raimo Mattila

Kuvassa pohjanpystykorvauros FI K&MVA M-09 Jekku ER12171/08 © Raimo Mattila

Henkinen olemus: Pirteä, valpas, rohkea, ystävällinen, isännälleen ja kodilleen ehdottoman uskollinen.
Hermorakenne: Hallitsee hermonsa hyvin, eikä ole arka sivuvaikutteille. Tervehermoinen.
Terävyys: Reagoi silmänräpäyksessä tuntiessaan uhan kohdistuvan itseensä, isäntäänsä tai reviirinsä.
Luoksepäästävyys: Suhtautuu avoimesti kaikkeen vieraaseen. Näyttää ilmeellään ja olemuksellaan, hyväksyykö tulijan. Luottaa vain isäntäänsä.
Toimintakyky: Suhtautuu varauksellisesti tuntemattomaan, johon reagoi haukunnalla. Haukkuherkkyyskynnys keskitasoa. Puolustus- ja taistelunhalu: Kohtalainen.
Kovuus: Loukkaantuu kurituksesta ja on aggressiivinen tuntiessaan kipua.

Käyttöominaisuudet

Pohjanpystykorva on puuhun lintua haukkuva metsästyskoira, joka haukunnallaan ilmaisee, missä riista kulloinkin on. Se soveltuu parhaiten metsästykseen yhden metsästäjän kanssa.

Pohjanpystykorvan kuulo-ja hajuaistien tulee olla tarkat, liikkeet keveät ja reaktiot nopeat. Se reagoi nopeasti yllättävästikin syntyneeseen tilanteeseen ja toimii sen mukaisesti. Riistaa hakiessaan se liikkuu kohtalaisen laajalla alueella ja löytää riistan erittäin tarkkojen haju- ja kuuloaistiensa avulla. Se seuraa pakenevaa riistaa useita satoja metrejä ylittäen tarvittaessa vesiesteitä. Seuratessaan pakenevaa riistaa, se menettäessään näköyhteyden, pysähtyy kuuntelemaan linnun mahdollista puuhun istumisääntä.

Se pyrkii heleällä haukunnallaan pysyttämään linnun puussa, kunnes metsästäjä tulee paikalle ja löytää riistan koiran haukun ja olemuksen osoittamasta paikasta. Työskentely riistan kanssa on pitkäjännitteistä. Haukkuääni on heleää, hyvin kuuluvaa, jopa tapahtumat kertovaa. Koira pysyy hyvin haukulla. Yhteistyöhalukkuus on hyvä, täysin metsästäjän ehdoilla tapahtuva. Koiran tulee pitää sopivin välein yhteyttä metsästäjään.

  • Pohjanpystykorvan rotumääritelmän löydät täältä
  • Suomen Pystykorvajärjestön (SPJ) pohjanpystykorvien rotusivut löydät täältä.