Hirvenpyynti

Pystykorvat haukkuvat useimmiten nuorena kaikkea riistaa, mutta niille on syytä metsästyksen kautta osoittaa isännän kiinnostus toivottuun riistaan. Ne ovat erittäin riistaverisiä metsästyskoirarotuja, joiden jalostuksen päätavoite on säilyttää hyvät linnunhaukkuominaisuudet, lintua luontaisesti puuhun haukkuvina ja merkitsevinä koirina.

Varstan Tanu kaadolla © Sauli TeivaanmäkiPystykorvia voi käyttää myös muuhun metsästykseen ja useilla yksilöillä on ohjauksesta riippuen valmiuksia kehittyä työskentelemään myös hirvellä. Mikäli koiralla metsästetään pelkästään lintuja, jää kiinnostus hirveen normaalisti luonnostaan taka-alalle. Toisaalta, jos sille kaadetaan heti alusta pitäen pelkästään hirviä, voi kiinnostus lintuihin painua liki unholaan. Haluttaessa luotettavasti ja isännän ehdoilla toimivaa lintukoiraa on hirvet erityisesti poronhoitoalueella viisasta unohtaa.

Pystykorvan tulee kaikkea riistaa metsästettäessä olla rotuominaisuuksien mukaisesti hyvin isäntänsä ohjattavissa. Sen haun ei tule ulottua niin laajalle, kuin useimmiten varsinaisesti hirvenmetsästykseen jalostetuilla koiraroduilla. Tuloksekas hirvenmetsästys pystykorvalla vaatii siten koiran-ohjaajalta hyvää maastotuntemusta ja tuulen suunnan huolellista arvioimista sekä kiireetöntä ja hiljaista maastossa liikkumista.

Koiran haku painottuu tuulen yläpuolisille alueille ja sen tulee pitää isäntäänsä säännöllisesti yhteyttä, joko käymällä isäntänsä luona tai varmistamalla näkyvältä paikalta isännän kulkusuunta. Jos alueella oleskelevat hirvet eivät tule haun aikana häirityiksi, niin ne jäävät pystykorvan kohdatessaan useimmiten löytöpaikalle.

Erityisesti suomenpystykorvan isäntäuskollisuus hirvenkin metsästyksessä tulee ymmärtää rodunomaisena piirteenä. Sen ei tulekaan seurata pakenevaa hirveä päättömästi ja isännän tietymättömiin. Mikäli hirvi karkaa haukulta, eikä koira saa hirveä pysähtymään 2 – 3 km seuraamisen jälkeen, sen tulee palata oma-aloitteisesti isäntänsä luokse. Lapin laajoilla pyyntimailla ja vaikeissa keliolosuhteissa tämä ominaisuus on vain eduksi.

Suomenpystykorvan käyttö hirvenmetsästykseen perustuu sille ominaiseen rauhallisuuteen ja painostamattomuuteen haukulla. Tämä käytös tulee sen herkästä ja riistan reagoinnit huomioonottavasta luonteesta. Pystykorvan käyttö hirvenmetsästykseen voi olla vaihtoehto niillä alueilla, joilla linnunmetsästysaikaa jatkuvasti rajoitetaan. Rodunomaiset ominaisuudet tulevat korostuneesti esille erityisesti pienikuvioisilla hirvenmetsästysalueilla.