Koiranäyttelyt

Koiranäyttely on tapahtuma, jonka tarkoitus on palvella puhdasrotuisten koirien jalostusta sekä näiden kasvatustyötä. Suomen Kennelliiton (SKL) hyväksymiin koiranäyttelyihin voivat osallistua vain rekisteröidyt ja tunnistusmerkityt koirat.

Kemijärvi2014 © Eero Niku-Paavo

ROP spu Jahtitaigan Rellu FI36119/10 om. Erkki Uutela (oik.) ja VSP spn Taika FI43595/10 om. Kari & Mauri Hietala (vas.), Kemijärvi 3/2014. Ulkomuototuomari Hannu Talvi.

Pystykorvaista lintukoiraa kannattaa käyttää näyttelyissä, jotta siitä saisi oman näkemyksen lisäksi ainakin parin ulkomuototuomarin mielipiteen. Näin menetellen koirista saadaan myös hyödyllistä tietoa jalostuksen piiriin. Koiranäyttelyssä rodun ulkomuotoon ja rakenteeseen pätevöitynyt ulkomuototuomari arvioi koiria suhteessa näiden rotumääritelmään. Rotumääritelmä sisältää kuvauksen koiran ulkomuodosta mittasuhteineen, luonteesta, liikkumisesta ja karvan laadusta. Rotumääritelmässä määritellään myös virheet ja ns. hylkäävät virheet.

Koiranäyttelyissä koirat arvioidaan ensin roduittain. Rodun sisällä koirat on jaoteltu sukupuolen ja koirien iän sekä mahdollisen muun menestyksen mukaan eri luokkiin. Ikäryhmittäin kilpaillessa jokainen koira saa erillisen laatuarvostelun, jonka jälkeen jokaisessa luokassa sijoitetaan luokan neljä parasta koiraa. Sukupuolittain valitaan paras uros ja paras narttu, jotka tämän jälkeen kilpailevat rotunsa parhaan (ROP) ja vastakkaisen sukupuolen parhaan (VSP) titteleistä.

Pystykorvaiset koirat ovat eloisa, terhakoita sekä koti- ja metsästyskoiria. Niiden ominaisuuksia ja niihin liittyviä piirteitä pitäisi saada esiin ja arvostaa oikealla tavalla myös näyttelyissä. Metsästyspystykorvien arvostelun tulisi olla yhdenmukaista, etenkin luonteen ja liikunnan suhteen.

Koiran arvostelun lisäksi koiranäyttely on myös sosiaalinen tapahtuma, jossa näyttelyharrastajat tapaavat toisiaan, kasvattaja voi seurata kasvattiensa kehittymistä ja roduista kiinnostuneet voivat saada käsityksen minkälainen on rotunsa hyvälaatuinen yksilö.  Näyttelyssä rotunsa parhaaksi arvosteltu jatkaa näyttelypäivän päätteeksi ryhmäkilpailuun (RYP), jossa kilpailevat keskenään näyttelyn rotujen parhaat koirat.  Näyttelyn kauneimman koiran valintaan (BIS) osallistuvat kunkin roturyhmän parhaat koirat.

Suomenpystykorvan näyttelyarvostelusta ja esittämisestä voit lukea lisää…

Pohjanpystykorvan näyttelyarvostelusta ja esittämisestä voit lukea lisää…