Suomenpystykorvan jalostusvalinnat

Suomenpystykorva pentueiden yhdistelmän suunnittelu on syytä aloittaa hyvissä ajoin, jotta vältytään kiireeltä ja sen mukanaan tuomilta erehdyksiltä.

Suunnittelu voidaan aloittaa esim. puoli vuotta aikaisemmin etsimällä oman koiran taustojen perusteella sille jalostuskriteerien mukaisia kumppaneita SKL:n KoiraNet-jalostustietojärjestelmästä. Sivuston asetusten optimointi on kerrottu tässä ohjeessa.

Jalostuksellisen tiedon hakeminen KoiraNet- jalostustieto järjestelmästä on neuvottu tässä ohjeessa. On hyvä etsiä mahdollisimman monta hakuarvoihin sopivaa yksilöä, joista lopullisen tarkastelun perusteella valitaan esim. kolme omalle koiralle sopivinta ehdokasta.

Hakuasetuksina voi olla riittävän pieni sukusiitosaste(esim. < 2%), tietty koetulos taso LINT-kokeissa(esim. ≥ LINT2), vaatimukset täyttävä Pevisa-tarkastus(Polvet: 0 – Ei Muutoksia), riittävä rakenteen ja ulkomuodon arvostelu koiranäyttelystä (esim. ERI) sekä uroksen jälkeläismäärä(esim.  alle 20).

Hyvään lopputulokseen päästäkseen tulee sopivilla hakukriteereillä löytyneiden koirien terveystaustat, epi-tiedot,  rodunomaisten käyttökokeiden tulokset sekä ulkomuodon ja rakenteen arvostelut tarkastaa käytössä olevista koiratietokannoista. Lisäksi SPJ:n suomenpystykorvien jalostuskriteerit sekä Pevisa-vaatimukset asettavat joitakin vaatimuksia tarkastuksissa tehtyjen löydösten perusteella. Koiralla voi olla jalostuskielto tai rajoitus joko patellaluksaation vastustamisen tai silmäsairauksien vastustamisen osalta. Pentujen vanhemmista tulee myös olla ennen toista astutusta olla voimassa oleva polvitarkastuslausunto ja silmätarkastuslausunto, jotta jälkeläiset rekisteröidään.  Alle 3-vuotialle tehty silmä- ja polvitutkimus on voimassa 2 vuotta.

  • Rekisteröinnin raja-arvo on polvilumpioluksaation aste 1. Polvilumpioluksaation astetta 1 sairastavalle koiralle on käytettävä parituskumppania, jonka tutkimustulos on 0.
  • Perinnöllistä kaihia, PRA:ta tai PHTVL/PHPV sairauden asteita 2-6 sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.
  • Jos koiralla on todettu PHTVL/PHPV aste 1, on parituskumppanin oltava tämän sairauden suhteen terve.
  • Yhdelle koiralle rekisteröidään korkeintaan 40 jälkeläistä.

Yhdistelmän sukusiitosaste saa olla enintään 3% seitsemän sukupolven mukaan

Yhdistelmän epi-luvun voi tarkistaa SPJ-tietokannan avulla. Ohjeissa epi-luvun käytölle on määritelty seuraavat raja-arvot.

  • Jos koiran epi-luku on yli 1,8 sitä ei tule käyttää jalostukseen, epi-luvun ollessa 1,5 -1,8 rajoitetaan partnerilla epi-luku alle 1,0.
  • Koiraa, joka löytyy yhdistelmän sukupuusta EPI-merkinnällä I,S tai J 4. sukupolvessa tai lähempänä, ei tule kerrata korostuneen EPI-riskin takia.
  • Jos koiralla on SPJ:n tietokannassa I, J, S tai V-merkintä tai koiran epi- luku on yli 1,8.

Epilepsian määrä on pitkäjänteisen jalostustyön ansiota saatu vähenemään merkittävästi ja sen esiintyminen rodussa on ollut 2020 luvulla vähiten jalostukseen vaikuttava tekijä.