Rovaseudun Pystykorvakerho ry

Yleistä kerhotoiminnan tarpeesta

Entisinä aikoina pystykorvaisilla koirilla metsästäminen oli yleistä ja ne olivat ns. kaikenriistan koiria. Erämiesten koirat haukkuivat metsäkanalinnut, vesilinnut, oravat, näädät ja jos kairoista löytyi niin myös hirvet. Koirat olivat enimmäkseen maatiaistaustaisia ja lähes kaikki olivat pyyntiverisiä, koska muunlaisia ei juurikaan haluttu, eikä ollut tarvetta elättää.

Maatiasispystykorvan koppelo © Eero Niku-PaavoAjan kuluessa on paljon muuttunut ja erätaitojakin unohtunut. Meille on tuotu tilalle muista maista riistaa liikaa haaskaavia ja vieraita, kulttuuriimme kuulumattomia metsästysmuotoja. Aseiden tulivoimasta ja teknisistä apuvälineistä on lyhytnäköisesti tullut henkilökohtaisia erätaitoja ja perinteitä tärkeämpää.

Tällaisista Suomalaiselle eräkulttuurille vieraista pyyntimenetelmistä ei yhdistyksemme ole kiinnostunut, emmekä halua niitä edistää.

Tänä päivänä Suomessa riistaa pyydetään pääasiassa lajikohtaisesti erikoistuneilla ja rekisteröidyillä koirilla. Metsäkanalintujen metsästys haukkuvilla lintukoirilla on Suomessa hirven jälkipyynnin ohella perinteisintä eränkäyntiä ja sitä harrastetaan pääasiassa kahdella rodulla, suomenpystykorvalla ja pohjanpystykorvalla.

Vahvimpia harrastusalueita Suomessa on aiemmin ollut pohjanmaa ja kainuu, mutta 1990 luvulla on pystykorvametsästyksen arvostus noussut sen ansaitsemalle tasolle myös lapissa. Tänä päivänä elinvoimaisinta haukkuvien lintukoirien harrastus lapissa on Savukoskella, Sodankylässä, Kittilässä, Kemijärvellä, Kolarissa, Pellossa, Rovaniemellä, Ranualla, Keminmaalla, Torniossa ja Simossa.

Näissä kunnissa on metsästyksen ohella järjestetyt linnunhaukkukokeet (LINT) saaneet tukevan jalansijan ja ovat sosiaalisina tapahtumina osaltaan muokkaamassa metsästyksen asenteita kestävän verotuksen mukaiseksi ja koiran avulla tapahtuvaksi pyynniksi. LINT-kokeet ovat sen lisäksi olennainen osa koirien jalostustyötä ja metsästysperinteen säilyttämistä jälkipolville. Jokaisen aloittelevan metsästäjän olisikin hyödyllistä käydä vaikka vain kuuntelemassa LINT-koetuomarikurssilla, kuinka koiran tulisi metsässä oikealla tavalla toimia. Kurssin jälkeen on paljon helpompaa kiinnittää huomioita oman koiran toimintaan lintujen käsittely tilanteissa. Samalla voi tavata metsästystapaan erikoistuneita asiantuntijoita ja saada heiltä hyviä neuvoja lintukoiran valintaan sekä koulutukseen liittyvissä kysymyksissä.

Harrastustoiminnan jatkuvuus

Sodankylä © Soile KiiskiHyvin yleinen väärä käsitys on, että kaupungistuvassa  yhteiskunnassa ei ole enää mahdollista pitää energisiä ja toimintaa kaipaavia metsästyskoiriakoiria. Metsästysharrastustaan aloittavan nuoren voi myös olla vaikeaa tehdä päätös aloittaa koiraharrastus, ellei perheessä ole ennestään ollut koiraa. Koska opitut erätaidot eivät sirry jälkipolville kuten ennen on myös harrastuksen tulevaisuudelle tärkeää ryhtyä jakamaan käytännön tietoa uusille sekä aloitteleville metsästäjille. On myös tärkeää, että heille tulee oikeanlainen käsitys koiran avulla tapahtuvasta metsäkanalintujen metsästyksestä ja sen ideologiasta.

Metsästys puuhun lintua haukkuvilla koirilla on omia taitoja kehittävää, valikoivaa ja alkuperäistä luontoa kunnioittavaa metsästystä, jossa jokainen jahtipäivä on jännittävä ja erilainen. Rovaseudun Pystykorvakerho panostaa nuorten metsästäjien henkilökohtaiseen kouluttamiseen yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa.

Asenteiden muokkaus ja vaikuttaminen

Tehometsätalouden myötä lisääntyivät lapinkin hirvenmetsästysmahdollisuudet mutta samalla linturiistan elinolot oleellisesti kaventuivat. Tämän mylläämisen seurauksena muuttuivat kahdeksankymmentäluvulle tultaessa myös asenteet lapissa  nihkeiksi sekä epäluuloisiksi pystykorvamiehiä ja pienriistametsästäjiä kohtaan. Näihin negatiivisiin asenteisiin on yhdistyksemme onnistunut tuomaan muutosta valistuksella ja aktiivisella vaikuttamisella. Jokaisen riistapuolen luottamustoimeen pyrkivän on hyvä jatkossakin muistaa, että innostus metsästysharrastukseen nuorilla lähtee ensimmäiseksi liikkeelle juuri pienriistasta ja eritoten metsäkanalintujen metsästämisen kautta.

Meidän Suomalaisten tulee tiedostaa, että puuhun lintua haukkuvat koirat ovat osa metsästyskulttuuriperintöämme ja erityisesti kansalliskoiramme suomenpystykorva on ainutlaatuinen metsästyskoira. Tämän ainutlaatuisen rodun säilyttäminen myös jälkipolville edellyttää metsästysaikaa. On suorastaan kiitettävää, että 2010 luvulle tultaessa metsästysaikojen sääntelystä rauhoituksilla päästiin suurelta osin eroon ja se on kasvavassa määrin perustunut  metsästys kiintiöinnin pohjalle.

Yhdistyksen toiminta ja tavoitteet

Rovaseudun pystykorvakerhon tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten, puuhun lintua haukkuvien lintukoirien kasvatusta, jalostusta ja siihen liittyvää harrastustoimintaa. Yhdistys pyrkii toteuttamaan päämääriään järjestämällä linnunhaukkukokeita, näyttelyitä, kursseja, valistus- ja esitelmätilaisuuksia, antamalla opastusta ja neuvoja jäsenilleen, tilaamalla ja levittämällä alan kirjallisuutta ja muilla vastaavanlaisilla yhdistyksen tarkoitusperiä edistävillä toimenpiteillä. Lisäksi yhdistys pyrkii aktiivisesti turvaamaan linnunmetsästys mahdollisuudet puuhun lintua haukkuvilla koirilla.

Savukoski 2013 © Eero Niku-PaavoRovaseudun pystykorvakerho on antanut koulutusta mm. eräopaskurssilaisille, joilla oli mahdollisuus päivän ajan seurata Suomenpystykorvan työskentelyä ruskaisessa metsässä. Olemme osallistuneet erilaisiin tilaisuuksiin tuomalla esille oman koiraosaamisemme sekä järjestäneet luentotilaisuuksia. Vuonna 2003 luennoivat tunnetut ruotsalaiset ulkomuototuomarit Tore Strangård ja Stig Brännvall pohjoismaisten metsästyspystykorvien rakenteesta.

Käyttökoepuolella on kerhomme on järjestänyt vuodessa useita LINT-kokeita, isännöinyt useita Lapin Kennelpiirin LINT mestaruusotteluita sekä Pohjan-Lohkon LINT mestaruusotteluita, SPJ:n Haukku-Ottelun 2006  savukosken Tulppiossa vuonna 2006 sekä vuonna 2013 linnunhaukun Pohjoismaiset Metstaruuskisat savukosken Martinkylässä.

Yhdistys on järjestänyt vuonna 2006 Haukku-Ottelun tukinäyttelyn Rovaniemellä ja ollut mukana järjestämässä SPJ:n Talvipäivät Rovaniemellä vuonna 2014.

Yhdistys on mm. ottanut kantaa lausunnoilla mm. hirvenmetsästyksen aikaistamisyritykseen lapissa 2003, tehnyt linnunmetsästysaika esityksiä 2001, 2002, 2005, 2010, 2012, sekä valituksia  rauhoitusaikaesityksistä, antanut lausunnon (pdf) metsähanhien metsästyksen kieltämisestä 2012, lausunnon luonnokseen metsäkanalintujen hoitosuunnitelmaan 2012 ja kannanoton riistaneuvoston esitykseen metsäkanalintujen metsästysajoista 2014, esityksen metsäkanalintujen metsästyksen rajoittamisen poistamisesta suomen kansalaisilta Ylä-lapissa 2014 ja kirjoittanut vuosien varrella useita pystykorvaisia koiria käsitelleitä lehtiartikkeleita (pdf).


Yhdistyksen jäsenet antavat käytännön neuvoja puuhun lintua haukkuvien koirien hankinnasta, hoidosta ja kouluttamisesta. Annamme myös koulutusta perinteistä metsästystekniikasta pystykorvaisilla koirilla.