Pystykorvien jalostuksesta

Olemme keränneet yhteen ohjeita ja neuvoja siitä, mitä asioita kasvattajien on hyvä ottaa huomioon miettiessään jalostusyhdistelmiä puuhun lintua haukkuvien koirien pennuttamiseksi.

Suomen Kennelliiton ohjeistuksen mukaan, jalostus tarkoittaa eläinkannan laadun parantamista valinnan keinoin. Jalostus voi olla myös hyvien ominaisuuksien ylläpitämistä.

Koiranjalostuksessa laadulla tarkoitetaan tasapainoista ja rodunomaista luonnetta, hyviä käyttöominaisuuksia sekä terveyttä ja pitkäikäisyyttä. Koiran tulisi olla tunnistettavissa rotunsa edustajaksi, ja sen rakenteen pitäisi olla kestävä ja toiminnallinen, liioittelematta mitään rotumääritelmässä mainittua ominaisuutta.

Kaikkia koirarotuja koskevan, Kennelliiton jalostusstrategian mukaan koiranjalostuksen tavoitteina ovat mm:

 • säilyttää hyvinvoinnin ja normaalin lisääntymisen mahdollistava rakenne
 • ylläpitää ja lisätä perinnöllistä monimuotoisuutta, joka vähentää perinnöllisten vikojen ja sairauksien esiintymistä ja suojaa immuunipuolustukseen ja lisääntymiseen liittyviltä ongelmilta
 • säilyttää tasapainoinen hermorakenne ja hyvä toimintakyky
 • ylläpitää ja parantaa rodunomaisen käyttäytymisen ja luonteen perustana olevia käyttöominaisuuksia.

Millaisia yksilöitä tavoitteiden täyttymiseksi on hyvä käyttää jalostukseen

Jalostukseen käytettävien koirien tulee olla normaalisti lisääntyviä, rodunomaisissa käyttökokeissa palkittua ja riittävän ulkomuodon omaavia. Näiden jalostusvalintoihin vaikuttavien ominaisuuksien esiintuominen tulee olla meidän kaikkien tavoitteena, jotta metsästyskyvyt ja rodunomainen rakenne tulevat asiantuntevasti testattua. Tämän lisäksi on erityisen tärkeää selvittää ennen astutuskyselyä yhdistelmän terveydelliset taustat, jotta vältyttäisiin turhilta takaiskuilta.

Suomen- ja pohjanpystykorvista on tänä päivänä saatavilla monipuolista ja ajantasaista tietoa Suomen Kennelliiton KoiraNet jalostustietojärjestelmän , rotujärjestöjen yhteisen Koiratietokannan sekä SPJ:n EPI-terveystietokannan avulla.

Kasvattajien ja rotua harrastavien on näiden tietokantojen avulla mahdollista saada seikkaperäistä tietoa koirien LINT-koetuloksista, ulkomuodon ja rakenteen arvosteluista sekä terveystarkastusten tuloksista eli kaikista niistä asioista, mitkä vaikuttavat näiden rotujen jalostusvalintoihin.

SUOMENPYSTYKORVA

Suomenpystykorvaa käytetään pääasiassa metsäkanalintujen metsästykseen, mutta ne ovat tehokkaita myös näädän ja supin metsästyksessä. Suomenpystykorvan käyttökelpoisuutta metsästyksessä lisää sen erinomainen suuntavaisto ja ominaisuus säännölliseen yhteydenpitoon isäntäänsä sekä kyky hakea lähtöpaikka työskentelyn päätteeksi. 

Suomenpystykorva, Suomen kansalliskoira, on suomalaisen korkealuokkaisen koiranjalostustyön tulos. Se on jalostettu ilman risteytyksiä suoraan luonnonkannasta. Suomenpystykorvalla metsästämisen säilyttäminen sekä rodun terveyden vaaliminen ovat jalostuksen tärkeimmät tavoitteet.

Jalostukseen suositellaan käytettävän

 •  Jalostukseen käytettävän koiran tulee olla yli 2-vuotias.
 • Alle 4-vuotiaalle uroksella saa olla korkeintaan kaksi pentuetta. Yli 4-vuotiaalle uroksella saa olla korkeintaan kaksi pentuetta/ kalenterivuosi.
 • Yhdistelmän sukusiitosaste saa olla enintään 3% seitsemän sukupolven mukaan.
 • Seitsemän sukupolven mukaan laskettuna eri yksilöiden määrän tulee olla vähintään 180 yksilöä 254:stä ja sukukatokertoimen tulee olla vähintään 0,70.
 • Yhden koiran osuus sukusiitosprosentista ei saa ylittää yli 1,0% (laskettuna seitsemän sukupolven mukaan).
 • Uusintayhdistelmiä (samat vanhemmat eri pentueissa) ei tule tehdä.
 • Jos koiran epi-luku on yli 1,8 sitä ei tule käyttää jalostukseen, epi-luvun ollessa 1,5 -1,8 rajoitetaan partnerilla epi-luku alle 1,0.
 • Sellaista samaa koiraa, jolla on sukupuussa EPI-merkinnät I,S tai J 4. sukupolvessa tai lähempänä, ei tule kerrata korostuneen EPI riskin takia.
 • Ensimmäisen (1) asteen patellaluksaatiota sairastava yksilö, jonka aikaisemmissa 4 sukupolvessa esiintyy erityisen paljon patellaluksaatiota sairastavia koiria, ei suositella jalostukseen.
 • Sellaista koiraa, joka on periyttänyt kahdessa tai useammassa pentueessa patellaluksaatiota, ei suositella enää jalostukseen.
 • Jalostukseen käytettävä koira tulisi käyttää virallisessa PEVISA-tarkastuksessa jo ennen ensimmäistä paritusta.
 • Jalostukseen käytettävällä koiralla tulisi olla palkintosija rodunomaisesta käyttökokeesta sekä lisäksi näyttelytulos, jossa koira on todettu rodunomaiseksi.

Lue enemmän suomenpystykorvan jalostuksesta…

POHJANPYSTYKORVA

Nykyinen pohjanpystykorva on suomenpystykorvan sisarrotu molempien rotujen polveutuessa yhteisestä kantapopulaatiosta. Pohjanpystykorva on yksi Ruotsin kansallisroduista.

Pohjanpystykorvia käytetään pääasiassa metsäkanalintujen metsästykseen, mutta ne ovat edelleen tehokkaita turkisriistan metsästyksessä. Metsästyskoirana rodun tulee olla tarkkaavainen ja peloton.

Jalostukseen suositellaan käytettävän

 • koirat, jotka ovat fyysisesti ja henkisesti terveitä ja niillä on voimassa oleva PEVISA tarkastuslausunto. Tarkastuslausunto tulee olla voimassa ennen astutusta.
 • koirat, joilla on rodunomaisessa käyttökokeessa vähintään 3. palkintosija (esim. LINT-3, AVO3, HIRV-3).
 • koirat, jotka ulkomuodon osalta omaavat vähintään laatuarvostelun ” hyvä” (H).
 • koirat, joilla on alle 30 jälkeläistä/yksilö. Myös uroksen omistajan on omalta osaltaan huolehdittava, ettei pentumäärä ylity. Pentumäärän ylitys on rekisteröinnin este, mutta jälkeläismäärän juuri ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.
 • urokset, jotka ovat vähintään 24 kk ikäisiä astutushetkellä, mutta kuitenkin alle 12 vuotta vanhoja, sekä yli 12 vuotiaita uroksia, joilla ei vielä ole jälkeläisiä.
 • nartut, jotka ovat vähintään 24 kk ikäisiä astutushetkellä, mutta kuitenkin alle 10 vuotta vanhoja. Huom. yli 8 vuotiailta nartuilta vaaditaan ennen astutusta eläinlääkärin todistus, jonka mukaan pennutuksesta ei ole haittaa nartun terveydelle, jotta sitä voidaan käyttää jalostukseen. Eläinlääkärin todistus on voimassa 6kk.
 • yhdistelmät, joiden seitsemään (7) polveen laskettu sukusiitosaste ei ylitä 3%:a. PEVISA:n mukainen pentujen rekisteröinnin raja seitsemään polveen lasketulle sukusiitosasteelle on 6,25%.

Lue enemmän pohjanpystykorvan jalostuksesta…