Toimintasuunnitelma

Rovaseudun Pystykorvakerho ry:n vuosikokous pidettiin 23.2.2019 Olkkajärven Kalastus- ja Metsästysseuran majalla. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat ja vahvistettiin kuluvan vuoden toimintasuunnitelma.

Yhdistyksen vuoden 2019 liittymismaksu on 20 € ja jäsenmaksu 20 €.

Jäseniksi voivat liittyä kaikki, jotka ovat valmiit hyväksymään yhdistyksen säännöt ja ovat kiinnostuneet pystykorva harrastuksesta, sekä haluavat oppia metsästämään pystykorvaisilla koirilla perinteisiä erätaitoja arvostaen.

HUOM! Yhdistyksen pankkitili Osuuspankissa FI98 5640 0220 0628 19.

Toimintasuunnitelma vuonna 2019

 • Osallistuminen Suomen Pystykorvajärjestön talvipäiville 16.-17.3.2019 Siilinjärvellä
 • Osallistuminen Lapin Kennelpiirin vuosikokoukseen 30.3.2019
 • Osallistutaan Ounasrinteen koululla 6.4. järjestettävään “Eräpäivään” esittelemällä suomenpystykorvalla metsästystä
 • Järjestetään linnunhaukkukokeen koetoimitsijakurssin lajikurssi 18.8.
 • Järjestetään LINT‐koekurssi, jos nähdään tarvetta lisäkoulutukseen
 • Osallistutaan elokuussa riistakolmioiden laskentaan. Merkitään poroaitoja lintuvahinkojen ehkäisemiseksi ja tiedustellaan siihen yhteistyökumppaniksi Metsähallitusta
 • Osallistutaan edunvalvonnassa aktiivisesti ja aloitteellisesti perinteisen pystykorvalla tapahtuvan linnunmetsästyksen puolesta puhumiseen sekä lausunnoilla metsästysasioiden valmisteluun
 • Neuvotaan ja kannustetaan jäseniämme koirien jalostus-, astutus- ja kasvatustyössä sekä hankinnoissa

Linnunhaukkukokeet:

 • 20.8.2019 – 28.2.2020 LINT Koekauden kestävä koe.
 • 25.8.2019 Savukoski, Ylituomari Jarmo Ahtinen. Osallistumismaksu 30€ maksetaan tilille FI98 5640 0220 0628 19.
 • 7.9.2019 VOI KV “Taiga-haukut” Savukoski, Ylituomari Kari‐Pekka Raappana. Ilmoittautuminen 1.- 21.8. Maksu 50€ tilille FI98 5640 0220 0628 19. Koiramäärää koskeva rajoitus: Enintään 20 koiraa / päivä. 
 • 8.9.2019 VOI KV “UKK-haukut” Savukoski, Ylituomari Kari‐Pekka Raappana. Ilmoittautuminen 1.- 21.8. Maksu 50€ tilille, FI98 5640 0220 0628 19. Koiramäärää koskeva rajoitus: Enintään 20 koiraa / päivä.

Yhteistyö muiden järjestäjien kanssa Savukosken LINT-kokeissa. Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä. Haetaan koejärjestelyä syksyn 2020 Koppelo‐haukut Savukoskelle.

Metsästys- ja koekauden päättäjäiset helmikuussa 2020, erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

Yhdistys kehottaa jäseniään osallistumaan aktiivisesti sen toimintaan sekä levittämään tietoutta perinteisestä eränkäynnistä lintua puuhun haukkuvilla koirilla. Kehotamme jäseniä myös käymään koiranäyttelyissä sekä käyttämään koiria rodunomaisissa käyttökokeissa jalostustietouden lisäämiseksi.

Riistarikasta vuotta 2019 t. Rovaseudun Pystykorvakerhon hallitus