Toimintasuunnitelma

Rovaseudun Pystykorvakerho ry:n vuosikokous pidettiin 24.3.2018 Olkkajärven Kalastus- ja Metsästysseuran majalla. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat ja vahvistettiin kuluvan vuoden toimintasuunnitelma.

Yhdistyksen vuoden 2018 liittymismaksu on 20 € ja jäsenmaksu 20 €.

Jäseniksi voivat liittyä kaikki, jotka ovat valmiit hyväksymään yhdistyksen säännöt ja ovat kiinnostuneet pystykorva harrastuksesta, sekä haluavat oppia metsästämään pystykorvaisilla koirilla perinteisiä erätaitoja arvostaen.

HUOM! Yhdistyksen pankkitili Osuuspankissa FI98 5640 0220 0628 19.

Toimintasuunnitelma vuonna 2018

 • 28.4.2018 myönnetyn Rovaniemen koiranäyttelyn järjestäminen
 • Osallistuminen Suomen Pystykorvajärjestön talvipäiville 17.-18.3.2018 Rokualla.
 • Osallistutaan elokuussa riistakolmioiden laskentaan Savukoskella. Merkataan poroaitoja riistaturvallisemmaksi ja tiedustellaan siihen yhteistyökumppaniksi Metsähallitusta
 • Pidetään uusille LINT-palkintotuomareille kurssi Rovaniemellä 18.8.2018
 • Pidetään nykyisille LINT-palkintotuomareille jatkokoulutus 24.8.2018, Savukoski Martti
 • Haukkuvalla lintukoiralla metsästyksestä kiinnostuneilla on mahdollisuus päästä metsästäjän ja pystykorvan seurassa päiväksi metsästyskoulutukseen.
 • Osallistutaan edunvalvonnassa aktiivisesti ja aloitteellisesti perinteisen pystykorvalla tapahtuvan linnunmetsästyksen puolesta puhumiseen sekä lausunnoilla metsästysasioiden valmisteluun.
 • Neuvotaan ja kannustetaan jäseniämme koirien jalostus-, astutus- ja kasvatustyössä sekä hankinnoissa

Linnunhaukkukokeet:

 • 20.8.2018 – 28.2.2019 LINT Koekauden kestävä koe. Lue Lapin kennelpiirin koirien linnunhaukkukokeen järjestämisohje.
 • 25.8.2018 VOI KV “Taiga-haukut” Savukoski, Ylituomari Kari Tyystälä. Ilmoittautuminen 1.- 21.8. Tiedustelut Ville Ylläsjärvi, 050-4869981. Maksu 50€ (kerhon jäsenten koirat 40€) tilille FI98 5640 0220 0628 19. Koiramäärää koskeva rajoitus: Enintään 20 koiraa / päivä. 
 • 26.8.2018 VOI KV “UKK-haukut” Savukoski, Ylituomari Kari Tyystälä. Ilmoittautuminen 1.- 21.8. Tiedustelut Ville Ylläsjärvi, 050-4869981. Maksu 50€ (kerhon jäsenten koirat 40€) tilille, FI98 5640 0220 0628 19. Koiramäärää koskeva rajoitus: Enintään 20 koiraa / päivä.

Yhteistyö muiden järjestäjien kanssa Savukosken LINT-kokeissa. Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä.

Metsästys- ja koekauden päättäjäiset helmikuussa 2019, erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Yhteyshenkilö Erkki Uutela 0400-394 006.

Yhdistys kehottaa jäseniään osallistumaan aktiivisesti sen toimintaan sekä levittämään tietoutta perinteisestä eränkäynnistä lintua puuhun haukkuvilla koirilla. Kehotamme jäseniä myös käymään koiranäyttelyissä sekä käyttämään koiria rodunomaisissa käyttökokeissa jalostustietouden lisäämiseksi.

Riistarikasta vuotta 2018 t. Rovaseudun Pystykorvakerhon hallitus