Metsästyslakiin esitetään saalisilmoitusvelvollisuutta

Esityksessä metsästyslain muuttamiseksi ehdotetaan mm. lakiin lisättäväksi uusi 38a § yleisestä saalisilmoitus velvollisuudesta sekä laajennettaisiin metsästyksen rajoittamista koskevaa asetuksenantovaltuutta.

Voimassa olevassa laissa on metsästyksen rajoittamiseksi käytännössä voitu antaa ainoastaan metsästysajan lyhentämistä koskevia asetuksia. Metsästysajan lyhentäminen on kuitenkin osoittautunut joissakin tapauksissa tarpeettoman laajaksi kielloksi, jonka sijaan on esitetty muita täsmällisempiä metsästyksen rajoituskeinoja. Jotta tarpeettoman kattavia metsästysaikojen lyhennyksiä voitaisiin metsästyksen rajoittamisen tilanteessa välttää, olisi säädettävä maa- ja metsätalousministeriölle toimivalta säätää täsmällisempiä uusia rajoituskeinoja koskien saaliseläimen sukupuolta, metsästäjäkohtaista kiintiötä tai tiettyä pyyntivälinettä tai pyyntimenetelmää. Lue ministeriön tiedote…