Vaikuta valtion metsien käyttöön Itä-Lapissa

Riistalle ja luonnon virkistyskäytölle arvokas luontokohde Savukoskella 2007 © Eero Niku-Paavo

Metsähallitus päivittää alue-egologisen suunnitelman valtion maille Kemijärven, Pelkosenniemen, Posion, Sallan ja Savukosken kunnissa.

Kysely on avoinna 11.5.2015 – 30.6.2015 välisen ajan.

Kyselyn avulla sovitetaan yhteen metsätaloustoimet, monimuotoisuuden edistäminen sekä metsien tuottamat ekosysteemipalvelut, kuten riista-, maisema- ja virkistysnäkökohdat. Merkitse kartalle tunnistamiasi riistalle arvokkaita kohteita ja muita havaintoja valtion mailta näissä kunnissa.