Yhdistyksen historia

ALKUAIKOJEN PYSTYKORVATOIMINTA ROVANIEMEN ALUEELLA

Arvo Peteri linnunpyyntireissulla 1962 Inarin Kutturassa. Metsolintuja oli silloin kairoissa erikoisen runsaasti.

Yhdistyksemme ensimmäistä kunniajäsentä Arvo Peteriä voidaan pitää yhtenä maamme merkittävimmistä pystykorvamiehistä, jonka merkitys eritoten Lapissa oli poikkeuksellisen suuri. Hän oli jo 50 -luvulla käynnistämässä täkäläistä pystykorvatoimintaa kasvattajana ja koetoimintaan perehdyttäjänä. Kennelurasta tuli pitkä ja menestyksekäs.

Arvo Peteri kirjoitti (Pystykorva-lehti 7/1974) alkuaikojen pystykorvatoiminnasta Rovaniemen alueella seuraavasti:

”Kautta aikojen on Lapissa metsästetty paljon, ja käytetty apuna haukkuvia Suomalaisia pystykorvia. Nämä olivat kykeneviä ja miellyttäviä koiria metsästysominaisuuksiltaan, eikä metsästäjillä ollut tarvetta kiinnittää huomiota kovinkaan paljon ulkomuotoon, eikä jo v. 1892 hyväksyttyihin rotumerkkeihin. Aina vain pitemmälle siirtyi suomenpystykorvan jalostustoiminta Lapissa ja Rovaniemellä, sillä maatiaisrotuun oltiin täysin tyytyväisiä.

Ennen talvisotaa ei Rovaniemellä ollut yhtään rekisteröityä suomenpystykorvaa. Näin muisteli edesmennyt ylimetsänhoitaja Eino Snellman, kun Rovaniemen Ampujien ja Metsäveikkojen 50-vuotis historiikkia (vuonna 1974) kerättiin. Pystykorvien osalta hyviä maatiaiskoiria oli maakunnassa jo kauan ennen sotia. Mm. Kivitaipaleessa, Siepillä ja Kemijärven Hyypiössä, sekä muuallakin maakunnassa. Ne olivat hyviä käyttökoiria, sillä ilmeisesti myös omistajat valvoivat kannan säilymistä sellaisena kuin katsoivat sen parhaiten palvelevan metsästyskoirakantaa.

Ensimmäisiin suomenpystykorviin kuului Mh. Snellmannin hankkima uros Kiho Anssi v. 1940. Samoihin aikoihin hankki myös vak. tark. V. Jänkkälä pystykorvanartun. Näistä, ja eräistä muista hankinnoista alkoi Rovaniemellä suomenpystykorvan kasvatus. Rovaniemellä, entisen Kivikoulun pihalla v. 1942 pidettiin koiranäyttely. Paikalla oli muutamia koiria ja kaupungissa olleet saksalaiset olivat ihastuneita suomenpystykorvaan.

Meni pitkän aikaa sotien jälkeen, ennen kuin suomenpystykorvien käyttöpuolen kokeilu saatiin RAM-seurassa alkuun. Koirien omistajia oli seurassa jo useitakin, mutta vasta sitten kun innokas karjalankarhukoiramies, eräs tärkeimmistä, eversti Viljo Kivikko toimi Rovaniemellä Lapin Rajavartioston komentajana, saatiin alulle suomenpystykorvien koetoiminta. Ensimmäiset linnunmetsästystuomarikurssit ja linnunhaukkukokeet pidettiin Marrasjärvellä 9.-10.9.1959. Kurssin piti eversti Viljo Kivikko.”

Leo Pyykkö ja pystykorva Listimän kairassa 60 -luvulla. © Leo Pyykkö

Metsästys 1950 -60-luvulla poikkesi monessa suhteessa nykypäivän oloista. Linturiistaa oli runsaasti aivan kylien ympärillä.

Kaukaisemmilla riistamailla kuljettiin paljon postiautojen kyydissä, koska yksityisautoja oli vähän. Linja-autoissa saattoi matkustaa samassa kyydissä koko joukko reppuselkäisiä koiramiehiä, joiden karvaiset kaverit sullottiin penkkien alle hiljaisuutta vannottaen. Auto tiputteli metsästäjiä Kivaloille, Naarmoille tai Säynäjän selkosille.

EINO TAKKUNEN PITI ENSIMMÄISET TUOMARI KURSSIT

Yhdistyksemme toinen kunniajäsen Antero Kerkelä kertoo myös Kaija Unholan kirjoituksessa (Koiramme-lehti 7-8/2009) alkuaikojen pystykorvatoiminnasta Lapissa seuraavasti:

”Vuosina 1958-59 kapteeni Eino Takkunen Inarista oli evp:nä entinen rajakapteeni, ja oli tietääkseni ensimmäinen, joka täällä Lapissa oli ylituomarina linnunmetsästyskokeissa. Einohan piti vissiin parinakin vuotena kursseja ympäri Lappia, Muoniota, Sailaa, Kemijärveä, Inaria myöten koulutti meidät tuomariksi.

Linnunhaukkukokeissa 28.9.1970. Ryhmätuomari Arvo Peteri tarjoilee kahvia ruotsalaiselle koiranohjaajalle.

Kokeita oli jo siihen aikaan ja Kemijärvellä vaikutti Koillis-Lapin Metsästäjät. Meillä oli aina parit kolmet linnunhaukkukokeet syksyssä.
-Tätä kautta saatiin sitten koulutettua ittemmä ylituomariksi. Oliko siinä sitten Arvo Peteri Muurolasta ja Timo Yli-Niemelä Rovaniemeltä ja Allan Karvonen, jotka nyt olivat aikaisemmin yli tuomareita kuin minä. Nämä kouluttivat meitä näiden kokeiden yhteydessä käytännön tuomarointiin, että saatiin kortti.
Minulle tuli tuomarikortti vuonna 1961, kun kurssi oli vuonna 1960 täällä Kemijärvellä. Seuraavan ja samankin syksyn aikana tein harjoitusarvosteluja. Pari vuotta siinä meni Peterin ja Yli-Niemelän opissa, että sain ylituomaripätevyyden.
Minun ohella Kuivilan Matista ja Pakisjärven Osmosta taisi tulla ylituomari. Meitä oli tässä Kemijärvellä KoillisLapin Metsästäjissä neljä ylituomaria yhteen aikaan. Kun minä sain pätevyyden, aloin kouluttamaan ja kurssittamaan palkintotuomareita ja pidin kurssit tuomarikokelaille täällä Kemijärvellä, Ranualla ja osittain Sodankylässä sekä itäisen Lapin muissakin pitäjissä, kuten Sailassa ja Savukoskella. Peterin Arvon kanssa hoideltiin tuomarikoulutus täällä siihen aikaan melkeinpä kahdestaan. Länsirajalla oli Allan Karvonen ja Raimo Karvonen. Timo Yli-Niemelä oli keskisen Lapin kouluttaja.”

Arvo Peteri kuului myös Muurolan Erämiesten perustajajäseniin. Aktiivinen metsästysseura liittyi pian Lapin kennelpiiriin ja niinpä silloisen Rovaniemen maalaiskunnan ensimmäinen koiranäyttely pidettiin Muurolassa 1960-luvulla. Näyttelytoiminta on jatkunut katkeamatta näihin päiviin saakka.


© Eero Niku-Paavo 1994

Pystykorvat lokakuun lopun linnunhaukkukokeessa Savukosken Kairijoella 23.10.1994. © Eero Niku-Paavo

Näillä ”eväillä” mentiin aina 90-luvun puoliväliin, jolloin paikallinen koetoiminta uhkasi hiipua. Yleisesti harrastajien keskuudessa oli huomattu, että koetoiminta tarvitsee lisää paikallisia toimijoita, jotta veteraanien alullepanema ja osittain ylläpitämä koetoiminta ei hiipuisi olemattomiin. Lisäksi 90-luvulla hiipuneiden lintukantojen aikana Lapin riistanhoitoyhdistyksissä innostuttiin esittämään ylimitoitettuja metsäkanalintujen rauhoitusaikoja, mitkä uhkasivat tehdä haukkuvien lintukoirien pitämisen Lapissa erittäin vaikeaksi. Niinpä koiramiesten välisissä keskusteluissa nousi esille paikallisen pystykorvakerhon perustaminen Rovaniemen seudulle.

© Eero Niku-Paavo 2002

Yhdistyksen puheenjohtajana vuosina 1996 – 2010 toiminut Päiviö Myllymäki on aina ollut myös ahkera ”näätämies” © Eero Niku-Paavo 2002

ROVASEUDUN PYSTYKORVAKERHO RY:N PERUSTAMINEN

Rovaniemellä  2.2.1996 pidetyssä kokouksessa 29 läsnä olijaa päätti perustaa Rovaniemelle haukkuvien lintukoirien kasvattamista sekä linnunhaukkukoetoimintaa edistävän kennelyhdistyksen. Yhdistyksen nimeksi tuli Rovaseudun Pystykorvakerho ry. Yhdistyksen säännöt liitettiin allekirjoittamalla laadittuun perustamisasiakirjaan.

Yhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Päiviö Myllymäki ja kunniajäseneksi kutsuttiin Arvo Peteri. Yhdistys tilasi jäsenmerkin suunnittelun graafikko Irma Varriolta.

PÄIVÄMÄÄRIÄ YHDISTYKSEN TOIMINNASSA

 • Rovaseudun Pystykorvakerho ry. rekisteröitiin 29.11.1996
 • SPJ-FSK:n jäsenyhdistykseksi 1.1.1997
 • SKL-FKK:n jäsenyhdistykseksi 2.4.1997
 • Ensimmäinen linnunhaukkukoe tuomarikurssi 27. -28.8.1997
 • Ase-haukut & Tähtäin-haukut 1.11.1997 – 7.9.2013
 • Yhdistyksellä oli vuoden 2011 lopussa122 jäsentä, joista kaksi kunniajäsentä
 • Ensimmäiset Taiga-haukut 6.9.2014
 • Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2014 lopussa 204 jäsentä sekä kaksi kunniajäsentä

POIMINTOJA YHDISTYKSEN TOIMINNASTA

 • Jo ensimmäisenä toimintavuotena yhdistys järjesti linnunhaukkukokeita. 31.8 -7.9.1996 pidettiin ensimmäinen Avoimen luokan koe ja 8.9.1996 ns. ”Koppikisat”
 • Ensimmäinen vuosikokous pidettiin 21.3.1997. Yhdistyksellä oli vuoden 1997 lopussa 62 maksavaa jäsentä ja yksi kunniajäsen
 • Yhdistyksen jäsenistä uusiksi ylituomareiksi ensimmäisinä kouluttautuivat Esko Ripaoja ja Eero Niku-Paavo 9.-10.5.1998 Jyväskylän ylituomarikurssilla
 • Vuonna 2000 julkaistiin yhdistyksen Internet sivut ensimmäistä kertaa. Ne saivat heti hyvän vastaanoton ja toivat mukavan nosteen jäsenmäärän kasvulle. Sivujen tekijänä ja ylläpitäjänä on toiminut Eero Niku‐Paavo
 • Vuonna 2001 yhdistys aloitti vaikuttamisen metsästysaikojen säätelyn parantamiseksi ja kustansi ensimmäisen linnunmetsästysaikoja koskevan valituksen maaseutuelinkeinojen valituslautakunnalle
 • Yhdistyksen jäsenten tekemä esitys näädän mukaanotosta Rovaniemen Seudun riistanhoitoyhdistyksen pienpetokilpailuun tuli vihdoin hyväksytyksi Rhy:n vuosikokouksessa maaliskuussa 2002
 • Vuonna 2003 yhdistys järjesti Someroharjun varuskuntakerholla metsästyspystykorvien rakennetta koskeneen luentotilaisuuden. Esitelmöitsijöinä olivat ruotsalaiset Tore Strandgård ja Stig Brännvall
 • Yhdistyksen jäsenet kävivät tukemassa Kittilän seudun LINT-koetoiminnan aloittamista järjestämällä 4.9.2005 Kittilän seudun ensimmäiset linnunhaukkukokeet
 • Rovaseudun Pystykorvakerho ry:n järjestämä ensimmäinen koiranäyttely ja vuoden 2006 Haukkuottelun tukinäyttely pidettiin Rovaniemen Saarenkylässä 4.3.2006. Näyttely oli pystykorville sekä noutajille ja osanottajia 320. Yhdistys järjesti Savukoskella 14. -15.10.2006 suomenpystykorvien SM-kilpailun eli Haukku-ottelun 2006. Kilpailun ylituomarina toimi Ahti Kotajärvi

  28.4.2018 Rovaniemen näyttelylehtisen kannessa komeilee C.I.B, C.I.T, POHJ MVA, FI KVA, FI MVA, SE MVA, NO MVA, Jahtitaigan Rellu © Eero Niku-Paavo 2014

 • 9.4.2010 metsästyskoirayhdistysten yhteinen kannanotto Lapin riistanhoitopiirille kanalintujen metsästysajoista Lapissa
 • 11.6.2012 lausunto Maa‐ ja metsätalousministeriölle luonnoksesta Suomen metsäkanalintujen hoitosuunnitelmaksi
 • 20.7.2012 lausunto Maa‐ ja metsätalousministeriölle luonnoksesta asetukseksi koskien metsähanhen metsästyksen kieltämistä
 • 30.8.2012 tiedustelu Maa‐ ja metsätalousministeriölle Suomen Riistakeskuksen esityksestä metsästyslain 38 §:n mukaisesta metsästyksen rajoittamisesta metsästysvuonna 2012–2013
 • 12.‐13.10.2013 yhdistys järjesti Savukoskella Suomi‐Ruotsi‐Norja LINT‐Maaottelun. Kilpailun ylituomarina toimi Päiviö Myllymäki
 • 12.1.2014 haukkuvia lintukoiria harrastavien yhdistysten kannanotto valtakunnallisen riistaneuvoston esitykseen metsäkanalintujen metsästysajoista
 • Yhdistys järjesti vuonna 2014 yhdessä Keski‐Lapin hirvikoirayhdistyksen sekä Lapin karhukoirayhdistyksen kanssa SHHJ:n ja SPJ:n vuosikokoukset sekä päänäyttelyt Rovaniemellä
 • 14.4.2014 esitys Suomen riistakeskukselle metsäkanalintujen metsästyksen rajoittamisen poistamisesta suomen kansalaisilta ylä-Lapissa
 • Rovaseudun Pystykorvakerhon Facebook sivut julkaistiin 1.1.2016
 • 8.3.2017 esitys Suomen riistakeskukselle turvallisuuden parantamiseksi poronhoitoalueella koirilla metsästettäessä
 • 4.4.2018 lausunto Maa‐ ja metsätalousministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetuksesksi metsästysasetuksen  muuttamisesta
 • Rovaseudun Pystykorvakerho ry:n järjestämä toinen koiranäyttely 28.4.2018 Rovaniemellä . Näyttelyyn ilmoittautui 358 koiraa.

MERKITTÄVIÄ SAAVUTUKSIA YHDISTYKSEN JÄSENTEN KOIRILLA

 • Ppu Jekku ER12171/08 , om. Raimo Mattila Sodankylä, voitti pohjanpystykorvien vuoden 2009 SM‐haukut Asikkalassa.
 • Spn Kotirovan Taiga FIN28703/08, om. Raimo Johansson Tornio, voitti suomenpystykorvien vuoden 2010 SM-haukut Ylivieskassa kisaennätyksellä 96 p.
 • Kotirovan Taiga uudisti seuraavana vuonna mestaruutensa ja on siten myös vuoden 2011 ”Haukkukuningas”.
 • Spn M‐10, M-11 Kotirovan Taiga, om. Raimo Johansson Tornio, voitti vuoden 2011 Pohjoismaiden‐mestaruuden Taivalkoskella.
 • Ppu Hupi ER28376/05, om. Henri Pellonpää voitti pohjanpystykorvien vuoden 2011 SM‐kisan Vetelissä.
 • Spu Sulkamäen Sisu FIN19264/05, om. Juha Lilja, voitti vuoden 2012 Pohjoismaiden mestaruuden Ruotsin Asarnassa.
 • Spn PM-11, M‐10, M‐11 Kotirovan Taiga, om. Raimo Johansson Tornio, voitti vuoden 2012 SM-haukut Hyvinkäällä ja on ensimmäinen kolmen peräkkäisen vuoden ”Haukkukuningas”.
 • Spn Pikkulehdon Kiira FI22112/10 , om. Paavo Leiviskä ja Marja Kontas, Kiiminki, voitti vuoden 2013 SM-haukut Juukassa.
 • Spn Rota FI31248/15, om. Thommy Svevar, voitti vuoden 2019 Pohjoismaiden mestaruuden Ruotsin Vemdalenissa.
 • Ppu Nierra FI22216/14 , om. Kaisu Pulju, Sodankylä, voitti pohjanpystykorvien vuoden 2019 SM‐haukut Sodankylässä.
 • spn Tuiskunevan Tispe FI30310/14, om. Juha Petteri Lehtonen, Lieksa, voitti vuoden 2020 SM-haukut Hämeenlinnassa.
 • Ppu Ensilumen Onni FI50437/14 , om. Teijo Viitala, Salla, voitti pohjanpystykorvien vuoden 2020 SM-haukut Parkanossa.
 • Ppu Ensilumen Onni FI50437/14 , om. Teijo Viitala, Salla, voitti pohjanpystykorvien vuoden 2021 SM-haukut Kouvolassa.
 • Ppu Onni FI40944/12 , om. Mauri Kumpulainen, Vihijärvi, voitti pohjanpystykorvien vuoden 2023 SM-haukut Ylivieskassa.