LINT-koekauden kokeet

Lapin Kennelpiirin koekauden kestävien LINT-kokeiden järjestämisohje 2023

Kokeen järjestäjänä toimii ja koejärjestelyistä vastaa Lapin Kennelpiiri. Koira tulee ilmoittaa kokeeseen Lapin kennelpiirin nimeämälle kokeen vastaanottavalle lähimmälle ylituomarille viimeistään koepäivää edeltävänä iltana puhelimitse. Ylituomari antaa/lähettää koiranomistajalle koemateriaalin ja ylituomarin puhuttelun kirjallisena ja varmistaa, että koemaksu on suoritettu, samalla tarkistaa palkintotuomariryhmän arvostelukelpoisuuden ja hyväksyy palkintotuomariryhmän.

Maksukuitti on esitettävä ylituomarille kokeen purkutilaisuudessa. Samoin on esitettävä koiran rekisteri-, rokotus- ja tunnistusmerkintätodistus. Ylituomarin vaatiessa koira on tuotava kokeen purkutilaisuuteen. Koe on suoritettava Lapin kennelpiirin alueella (ainakin aloitettava).
Jokainen koesuoritus on erillinen koe, josta täytetään koirakohtainen pöytäkirja ja koepöytäkirja. Kokeen purkutilaisuus pidetään välittömästi, kuitenkin viikon kuluessa suorituksesta. Tulos on voimassa, kun ylituomari on vahvistanut allekirjoituksellaan pöytäkirjat.

Maksakaa koemaksu käyttäen viitenumeroa! Jos kirjoitatte maksaessanne koiran nimen ettekä viitenumeroa, joutuu kirjanpitäjä hakemaan koiran tietoja, jotta voidaan kirjata oikea koelaji. 

Koe kestää koko koekauden 20.8. – helmikuun viimeinen päivä. Koemaksu 20€ on maksettava ennen kokeen suorittamista Lapin Kennelpiirin tilille FI79 5640 3340 0101 55 viitteellä 115500.

Lapin Kennelpiirin LINT koekauden kestäviä kokeita vastaanottavat ylituomarit:
Ahtinen Jarmo 040 830 8344 (Savukoski)
Appelgren Pirjo 040 508 6472 (Sodankylä)
Hämäläinen Hannu 0500 493 329 (Savukoski)
Jussila Miikka 0400 635 833
Kilpeläinen Heikki 050 344 6318 (Ranua)
Korhonen Hannu 040 341 5544 (Savukoski)
Länsimäki Heikki 040 561 2896 (Kemijärvi)
Myllymäki Päiviö 040 840 8120 (Rovaniemi)
Möttönen Juha 050 583 6509 (Rovaniemi)
Nikkola Jari-Pekka 040 734 0862 (Posio)
Niku-Paavo Eero 0400 894 936 (Rovaniemi)
Pajari Mika 0400 517 869 (Ylitornio)
Pöyliö Ari ( 040 596 1807)
Raappana Kari-Pekka 0400 750 033 (Tornio)
Sarajärvi Kari 0400 296 113 (Taivalkoski)
Silvennoinen Olli 040 311 0410
Sorjonen Jussi 044 719 0774 (Inari)
Tuomikoski Ilkka 050 387 3162
Tyystälä Kari 0400 791 961 (Simo)
Vihavainen Marja-Liisa 0400 916 205 (Salla)
Virtanen Esa 0500 392 144 (Pello)