Metsästysaseet

© Eero Niku-PaavoTämän päivän metsästyksen puuhun lintua haukkuvilla koirilla tulisi olla perinteistä kiinni pitävää, omia taitoja korostavaa eli koiran ja metsästäjän valisen saumattoman yhteistyön mukaista eränkäyntiä. Nämä perusperiaatteet sekä käytännön metsästys määrittävät myös pohjoisissa havumetsissä pystykorvilla metsästävän henkilön aseistuksen.

Taitava ja vastuullinen metsästäjä käyttää koko linnunmetsästyskauden yleensä pelkkää kivääriä, mutta tarkotuksen mukaisin sekä monipuolisin ase pystykorvametsästäjälle on ns. yhdistelmäase. Sellainen voi olla kaksipiippuinen haulikkorihla tai kolmipiippuinen drillinki, joihin on erittäin suositeltavaa asentaa laadukas kiikari- tai punapistetähtäin laadukkaalla pikajalalla.

Luotiaseen käytön edut tulevat esille siinä, että metsäkanalintujen haavoittaminen jää vähäiseksi ja metsästyksestä tulee lähtökohtaisesti nautinnollista, koiran ja metsästäjän taitoja korostavaa metsästystä.

Yhdistelmäaseiden edut tulevat esille, kun tarkastellaan metsästystä läpi koko metsästyskauden ja monikäyttöisyyden näkökulmasta. Metsälle lähdettäessä ei useinkaan tiedetä, mitä päivän aikana kohdataan ja millaisiksi riistatilanteet muodostuvat. Yhdistelmäaseesta on tällöin mahdollisuus tehdä koiramiehelle oikeilla kaliiperi valinnoilla koko linnunmetsästyskauden toimiva ase, jolla voi tarvittaessa pyytää koiran avulla muutakin riistaa. Tulee myös muistaa, että mahdollisessa koiran hengen puolustamistilanteessa yhdistelmäaseesta on paljon enemmän todellista hyötyä kuin vain haulikosta tai kivääristä.