Haukkuvan lintukoiran hankinta

Ohjeita henkilölle, joka on kiinnostunut metsäkanalintujen metsästyksestä lintua puuhun haukkuvalla koiralla ja on mahdollisesti hankkimassa ensimmäistä pystykorvaansa.

Vielä nykyisinkin voi kuullaa asiaan tarkemmin perehtymättömien puhuvan, ettei lintukoiran tarvitse olla rekisteröity rotukoira, vaan parhaan lintukoiran saisi valitsemalla sekarotuisen koiran. Tällaisten tarinoiden kertojilla ei valitettavasti ole todellista käsitystä rotupuhtaiden koirien käyttöominaisuuksista, eikä tietoa tai halua valvoa kaikkien koirien mukana leviäviä perinnöllisiä sairauksia.

Koiria joita kaupitellaan suomen- tai pohjanpystykorvina, mutta niitä ei ole virallisesti rekisteröity, ei tule ostaa. Rekisteröimätön koira on monirotuisen asemassa. Sellaisella koiralla ei ole mitään vakuutusarvoa, eikä sillä ei voi osallistua rodunomaisiin käyttökokeisiin tai näyttelytoimintaan. Valitettavan usein juuri näiden koirien suvuista löytyykin jokin terveydellinen syy siihen, miksi pentuja ei ole edes haluttu rekisteröidä.

Koiran hankintaan ei myöskään pidä lähteä pelkän lehti-ilmoittelun perusteella. Lehdissä oleviin ilmoituksiin riistaverisistä koirista ja pennuista tosimetsästäjille on syytä suhtautua lähtökohtaisesti kriittisesti.

Vähenevien koirakantojen kova kysyntä on nostanut esiin myös mahdollisuuden rahastaa herkkäuskoisia ja ns. koirakuumeen vaivaamia koiranottajia. Jos koirien käyttöarvoa ja sukujen terveyttä ei voi mitenkään etukäteen tarkastella on syytä varoa sellaisia toimijoita, jotka vain kehuvat tuotoksiaan.

Rekisteröityjen koirien terveydellisiä ominaisuuksia, näyttelyiden laatuarvosteluja sekä rodunomaisia käyttökoetuloksia voi tarkastaa Suomen Kennelliiton(SKL) jalostustietojärjestelmästä. Suomen- ja pohjanpystykorvista voi Suomen Pystykorvajärjestön (SPJ) keräämiä tietoja  tarkastella SPJ- tietokannasta.

2011 © Eero Niku-PaavoOma metsästyskoira harrastus kannattaa aloittaa hankkimalla rekisteröity  pentu, jonka vanhemmat ovat PEVISA-tarkastettuja ja niillä on hyvä ulkomuodon laatuarvostelu näyttelystä ja niillä on mielellään myös koetulos rodunomaisissa käyttökokeissa.

Pennun vanhempien näyttelyissä saaman ulkomuodon laatuarvostelun perusteella saa käsityksen niiden ulkomuodon ja rakenteen ominaisuuksista. SPJ-tietokannan suusanalliset arvostelut antavat viitteitä siitä, millaisia pentuja niistä on odotettavissa. Ennen koiran hankintaa saa  näyttelyissä käymällä hyvän käsityksen koirien luonteista ja laadullisista eroista. Pystykorvan tulee olla näyttelyn laatuarvostelussa vähintään tasoa hyvä (H), jotta se olisi niin haluttaessa oman rotunsa jalostuskelpoinen edustaja.

Suomen- ja pohjanpystykorvilla on käytössä perinnöllisten vikojen seuraamiseksi perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma (Pevisa).  Jos vanhemmat on Pevisa-tarkastuksessa todettu terveiksi on todennäköistä, että ne eivät itsekään periytä sairauksia. Suomenpystykorvat, joilla on jo olemassa yksi pentue, tulee Pevisa-säädösten mukaan tarkastaa ennen uutta astutusta. Pohjanpystykorvat tulee Pevisa-säädösten mukaan tarkastaa, ennen ensimmäistäkään pentuetta.

Koiran sukupuoleen liittyvät asiat on hyvä selvittää ennen koiran hankkimista. Ennen pennun maksamista tulee huolehtia siitä, että se on asianmukaisesti rekisteröity ja tunnistusmerkitty(mikrosiru). SKL on määrännyt, että luovutettavat pennut tulee olla tunnistusmerkitty 1.1.2009 alkaen. Koirasta tulee myös aina tehdä kauppasopimus, johon määritellään kaupan ehdot.

Yhdistys auttaa pentujen hankinnassa ja yhdistelmän arvioinnissa

Tietoa terveen ja toimivan metsästyskoiran hankinnasta on saatavissa mm. kerhon hallituksen jäsenien kautta. Heiltä saat myös asiantuntevaa apua arvioidessasi tarjottavan yhdistelmän toimivuutta ja terveyttä.

Sodankylä 2008 © Eero Niku-Paavo

Ennen koiran hankintaa selvitä itsellesi seuraavat asiat:

 • Koiran hankkimiseen liittyvä vastuu (hoito, ruokinta, liikunta, terveys, mahd. vahingot jne.)
 • Hankinnan ajankohta
 • Koiran sukupuoli ja siihen liittyvät asiat (kiima-aika, penikointi, terveys)
 • Mahdollisen tarhan paikka
 • Naapurien mahdolliset reaktiot
 • Koiran ruokintaan liittyvät asiat. Lue lisää koiran hankinnasta

Ennen suomenpystykorvan ostoa selvitä seuraavat asiat:

 • Pennun vanhempien on hyvä olla PEVISA-tarkastettuja
 • Yhdistelmä tulee olla rodun jalostustavoitteiden mukainen (JTO 2016 – 2020)
 • Pennun terveydelliset taustat (Vanhempien epi-lukuindeksi ei saa olla yli 1,79)
 • Vanhempien näyttelyarvostelut (Vähintään hyvä H näyttelyn laatuarvostelusta)
 • Vanhempien LINT-koetulokset (On hyvä olla vähintään AVO2 tai LINT2)
 • Pentujen rekisteröinti ja mikrosirutus tehty ennen luovutusta
 • Kauppasopimus oston yhteydessä