Kirjoittajan arkistot: Rovapystis01

Kutsu vuosikokoukseen 2017

Yhdistys tarjoaa jäsenilleen jahti- ja koekauden päättymisjuhlassa ruuan ja ruokajuomat.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään Olkkajärven Metsästys- ja Kalastusseuran majalla lauantaina 4.3.2017 klo 14.00 alkaen.  Esillä ovat sääntömääräiset vuosikokousasiat.

Vuosikokouksen jälkeen on jahti- ja koekauden päättymisjuhla. Lue lisää… pdf

 

Riistakeskus luennoi kanalintujen elinympäristöistä

© Eero Niku-Paavo 2016Riistakeskus järjesti 8.12. sidosryhmätilaisuuden kanalintujen elinympäristöistä. Tilaisuudessa Jarkko Nurmi esitteli Suomen Riistakeskuksen luonnonhoitostrategiaa ja elinympristöhankkeita ja Janne Miettinen erinomaista tutkimustaan kanalintujen elinympäristöjen huomioon ottamisesta talousmetsissä. Vastikään julkaistu tutkimus paljastaa selkeästi, että kanalintupoikueita on enemmän alueilla, joissa on sekä aluskasvillisuutta että tiheämpi latvusto. Nähtäväksi jää, kuinka pian ohjeistusta aletaan näkyvästi noudattaa myös Metsähallituksen metsissä Lapissa?

Lue myös metson elinympäristön huomioimisesta talousmetsissä.

Metsästyslakiin esitetään saalisilmoitusvelvollisuutta

Esityksessä metsästyslain muuttamiseksi ehdotetaan mm. lakiin lisättäväksi uusi 38a § yleisestä saalisilmoitus velvollisuudesta sekä laajennettaisiin metsästyksen rajoittamista koskevaa asetuksenantovaltuutta.

Voimassa olevassa laissa on metsästyksen rajoittamiseksi käytännössä voitu antaa ainoastaan metsästysajan lyhentämistä koskevia asetuksia. Metsästysajan lyhentäminen on kuitenkin osoittautunut joissakin tapauksissa tarpeettoman laajaksi kielloksi, jonka sijaan on esitetty muita täsmällisempiä metsästyksen rajoituskeinoja. Jotta tarpeettoman kattavia metsästysaikojen lyhennyksiä voitaisiin metsästyksen rajoittamisen tilanteessa välttää, olisi säädettävä maa- ja metsätalousministeriölle toimivalta säätää täsmällisempiä uusia rajoituskeinoja koskien saaliseläimen sukupuolta, metsästäjäkohtaista kiintiötä tai tiettyä pyyntivälinettä tai pyyntimenetelmää. Lue ministeriön tiedote…

Jousimetsästyksen koulutustapahtuma

Suomen metsästäjäliiton Lapin piiri järjestää 23.-24.7.2016 Rovaniemellä jousimetsästysaiheisin koulutus- ja esittely-tapahtuman.
Tilaisuus järjestetään  Luonuan Pirtillä, Kittiläntie 2617. Ohjelmassa mm. Linturiistan metsästäminen jousella sekä kokemuksia pystykorvametsästyksestä.

Kerhon jäsenille menestystä Rovaniemen KV-näyttelyssä

Rovaniemen napapiirin messualueella 18.6. pidetyssä KV-näyttelyssä menestyivät kerhomme jäsenten koirat esimerkillisesti. Spu Kaiku FI23611/13 oli suomenpystykorvaurosten paras ja ansaitsi Sertin ja Cacibin. Koiran omistavat Antti keränen ja Sari Jokiniemi Sodankylästä. Sodankylästä tuli myös Sertin ja vara Cacibin ansainnut spn Kolholaen Irma FI18062/15, jonka omistaa Jarmo ylivaara. Menestyksen täydensi niinikään Sodankylästä tullut pohjanpystykorvien voittaja  Nierra FI22216/14, jonka omistaa Kaisu Pulju. Lue lisää aiheesta  kerhon Facebookista…

Kerhon jäsenillä kauneimmat pystykorvat Posion näyttelyssä

Rips'akan Pipsa Posiolla © Eero Niku-Paavo 2016Posiolla 7.5.2016 huikeassa kevätsäässä pidettyyn ryhmänäyttelyyn oli ilmoitettu yli 600 koiraa.

Kerhomme jäsenten koirista parhaiten menestyi suomenpystykorvien osalta narttu Rips’akan Pipsa FI21647/13, om. Esko ja Leena Taivalkoski. Pipsa arvostettiin rotunsa parhaaksi eli ansaitsi Sert ja ROP.

Pietu ja Pipsa Posiolla © Eero Niku-Paavo 2016Vastakkaisen sukupuolen näyttävin uros oli FI KVA Pietu FI41991/11, om. Kimmo Oikarainen. Pietu ansaitsi Sert ja VSP. Suomenpystykorvat näyttelyssä arvosteli  Sakari Poti.

Näyttelyn tulokset voit lukea täältä.

SPJ:lle valittiin uusi puheenjohtaja

Vantaa 2016 © Jarmo Ahtinen

Eero Niku-Paavo (vas.) ja SPJ:n uusi puheenjohtaja Pentti Isoviita.

Suomen Pystykorvajärjestön (SPJ) talvipäivät pidettiin 19.3.2016 Vantaalla. Kokouksessa rotujärjestölle valittiin uudeksi puheenjohtajaksi Pentti Isoviita Oulusta.

Tilaisuudessa jaetut Suomen Pystykorvajärjestön numeroidut kultaiset ansiomerkit saivat Pentti Isoviita (Nro 44) ja Eero Niku-Paavo (Nro 45).

Kanalintulupien myyntiin merkittäviä muutoksia

Kaupallistuvaa metsästystä ihmettelevä suomenpystykorva © Eero Niku-Paavo 2015Metsähallitus on vuoden alusta uusinut metsästyslupia myyvän Eräluvat.fi sivustonsa ja on samalla muuttanut kanalintulupien myyntikäytäntöjä sekä riistakiintiöitä. Jatkossa Eräluvat.fi sivuilla myydään vain vuorokausilupia mutta suunnitteilla on myös kausilupien myynnin aloittaminen. Uudistuksen myötä pitemmäksi ajaksi lupia havitteleva metsästäjä saa joka tapauksessa varautua merkittävään menolisään.

Sivuillaan Metsähallitus kertoo suunnittelevansa metsästyksen kestävästi ja lupatuloja käytettävän luonnon hyväksi. Tuntuisikin epämääräiseltä kehitykseltä, jos mahdollisia kausilupia maattomuuteen vedoten varattaisiin vain etelän metsästäjien oikeudeksi. Lapissa riistanhoito sekä laskentatyön valtionmailla hoitaa lähes yksinomaan paikallinen metsästäjäkunta. Lue lisää aiheesta…