Kirjoittajan arkistot: Rovapystis01

Kerhon jäsenen koira ROP ja RYP1 Muurolan näyttelyssä

© Eero Niku-Paavo 2017Muurolan Erämiehet järjestivät ryhmänäyttelyn 20.5.2017 Muurolan koulukeskuksessa. Näyttelyyn oli ilmoittautunut 318 koiraa joista 17 suomenpystykorvaa, jotka arvosteli Tapani Pukkila. Kuvassa rotunsa parhaimmaksi arvosteltu spu Näätämiehen Luoti FI56316/15. Koira oli myös RYP1 ja BIS3. Koiran  omistavat kerhomme jäsenet Katriina Koskela Ja Tommi Hasa Ylitorniolta. VSP:n sai spn Piitu FI29197/11. Urosten vara Sertin ansaitsi spu Metsoväärtin Into FI12006/16, jonka omistaa Jari Lalli Torniosta.

Anna palautetta LINT erillisohjeiden valmistelusta

© Eero Niku-Paavo 2016Suomen Pystykorvajärjestö (SPJ) on julkaissut keskustelun pohjaksi esityksiä ja vielä valmistelussa olevia asioita LINT-sääntöjen erillisohjeiden kohdista, joihin on tulossa muutoksia verrattuna voimassa oleviin erillisohjeisiin. 

Vaikuta erillisohjeiden lopulliseen versioon ja anna palautetta!

Tutustu esitettyihin muutoksiin LINT-sääntöjen erillisohjeeseen tai tulkintaohjeisiin.

LINT-sääntöihin muutoksia SPJ:n vuosikokouksessa

Paikannuspannalla varustettu suomenpystykorvanarttu © Janne KoppelomäkiSuomen Pystykorvärjestön vuosikokous eli talvipäi-vät pidettiin Ähtärissä 18.3.2017. Kokous hyväksyi hallituksen esityksen linnunhaukkukokeiden sääntöjen(LINT) muutoksista ja LINT-kokeiden valionarvosäännöistä. Kokeissa arvostelun tulee tapahtua edelleen aistin-varaisesti, mutta paikantimien antamaa tietoa saa halutessaan käyttää havaintojen tueksi. Koeluokat yhdistyvät ja arvostelun pistetytys muuttuu linnun pysyttämistä arvostavampaan suuntaan. Uusien LINT-sääntöjen on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2018.

Paikantimen hyödyntäminen tullaan määritelemään LINT-kokeiden erillisohjeissa. Uudet ohjeet  esitellään Suomenpystykorvapäivillä 13 – 14.5.2017 ja Pohjanpystykorvien kesäpäivillä 30.6 – 2.7.2017.

Kutsu vuosikokoukseen 2017

Yhdistys tarjoaa jäsenilleen jahti- ja koekauden päättymisjuhlassa ruuan ja ruokajuomat.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään Olkkajärven Metsästys- ja Kalastusseuran majalla lauantaina 4.3.2017 klo 14.00 alkaen.  Esillä ovat sääntömääräiset vuosikokousasiat.

Vuosikokouksen jälkeen on jahti- ja koekauden päättymisjuhla. Lue lisää… pdf

 

Riistakeskus luennoi kanalintujen elinympäristöistä

© Eero Niku-Paavo 2016Riistakeskus järjesti 8.12. sidosryhmätilaisuuden kanalintujen elinympäristöistä. Tilaisuudessa Jarkko Nurmi esitteli Suomen Riistakeskuksen luonnonhoitostrategiaa ja elinympristöhankkeita ja Janne Miettinen erinomaista tutkimustaan kanalintujen elinympäristöjen huomioon ottamisesta talousmetsissä. Vastikään julkaistu tutkimus paljastaa selkeästi, että kanalintupoikueita on enemmän alueilla, joissa on sekä aluskasvillisuutta että tiheämpi latvusto. Nähtäväksi jää, kuinka pian ohjeistusta aletaan näkyvästi noudattaa myös Metsähallituksen metsissä Lapissa?

Lue myös metson elinympäristön huomioimisesta talousmetsissä.

Metsästyslakiin esitetään saalisilmoitusvelvollisuutta

Esityksessä metsästyslain muuttamiseksi ehdotetaan mm. lakiin lisättäväksi uusi 38a § yleisestä saalisilmoitus velvollisuudesta sekä laajennettaisiin metsästyksen rajoittamista koskevaa asetuksenantovaltuutta.

Voimassa olevassa laissa on metsästyksen rajoittamiseksi käytännössä voitu antaa ainoastaan metsästysajan lyhentämistä koskevia asetuksia. Metsästysajan lyhentäminen on kuitenkin osoittautunut joissakin tapauksissa tarpeettoman laajaksi kielloksi, jonka sijaan on esitetty muita täsmällisempiä metsästyksen rajoituskeinoja. Jotta tarpeettoman kattavia metsästysaikojen lyhennyksiä voitaisiin metsästyksen rajoittamisen tilanteessa välttää, olisi säädettävä maa- ja metsätalousministeriölle toimivalta säätää täsmällisempiä uusia rajoituskeinoja koskien saaliseläimen sukupuolta, metsästäjäkohtaista kiintiötä tai tiettyä pyyntivälinettä tai pyyntimenetelmää. Lue ministeriön tiedote…

Jousimetsästyksen koulutustapahtuma

Suomen metsästäjäliiton Lapin piiri järjestää 23.-24.7.2016 Rovaniemellä jousimetsästysaiheisin koulutus- ja esittely-tapahtuman.
Tilaisuus järjestetään  Luonuan Pirtillä, Kittiläntie 2617. Ohjelmassa mm. Linturiistan metsästäminen jousella sekä kokemuksia pystykorvametsästyksestä.

Kerhon jäsenille menestystä Rovaniemen KV-näyttelyssä

Rovaniemen napapiirin messualueella 18.6. pidetyssä KV-näyttelyssä menestyivät kerhomme jäsenten koirat esimerkillisesti. Spu Kaiku FI23611/13 oli suomenpystykorvaurosten paras ja ansaitsi Sertin ja Cacibin. Koiran omistavat Antti keränen ja Sari Jokiniemi Sodankylästä. Sodankylästä tuli myös Sertin ja vara Cacibin ansainnut spn Kolholaen Irma FI18062/15, jonka omistaa Jarmo ylivaara. Menestyksen täydensi niinikään Sodankylästä tullut pohjanpystykorvien voittaja  Nierra FI22216/14, jonka omistaa Kaisu Pulju. Lue lisää aiheesta  kerhon Facebookista…