Ottelun järjestäjä, Rovaseudun Pystykorvakerho

Ylituomari Päiviö Myllymäki ja SPJ:n kunniajäsen Antero Kerkelä keskustelevat mahdollisesta voittajakoirasta. / Överdomare Päiviö Myllymäki och FSK:s hedersmedlem Antero Kerkelä i diskussion om eventuella vinnarhunden. © Eero Niku-PaavoRovaseudun pystykorvakerho on vuonna 1996 perustettu yhdistys ja sen tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten, puuhun lintua haukkuvien pystykorvien kasvatusta, jalostusta ja siihen liittyvää harrastustoimintaa. Yhdistys on Suomen Kennelliiton ja Suomen Pystykorvajärjestön jäsenyhdistys.

Yhdistys pyrkii toteuttamaan päämääriään järjestämällä linnunhaukkukokeita, näyttelyitä, kursseja, valistus- ja esitelmätilaisuuksia, antamalla opastusta ja neuvoja jäsenilleen. Lisäksi yhdistys pyrkii turvaamaan metsäkanalintujen metsästysmahdollisuudet pystykorvilla.

Yhdistyksen jäsenet antavat aloittelijoille käytännön neuvoja pystykorvaisen koiran hankinnasta, hoidosta ja kouluttamisesta. Lisäksi jaamme neuvoja perinteistä metsästystavasta ja tekniikasta pystykorvaisilla koirilla.

Yhdistys järjestää vuosittain Lapissa useita linnunhaukkukokeita sekä kansainväliset UKK-haukut syyskuun alussa. Kerhollamme on ollut kunnia järjestää myös LVII Haukku-Ottelu Savukosken Tulppiossa vuonna 2006. Kerhon rohkea tavoite on LINT-maaottelu 2013 järjestämällä kasvattaa yhteistyöverkostoamme Suomen rajojen ulkopuolelle.

Yhdistyksessä on yli 140 jäsentä laajalta alueelta suomesta mutta varsinainen toimialueemme on Lappi. Kerhon puheenjohtajana toimii Jarmo Ahtinen Savukoskelta. Hän toimii myös näiden kisojen puheenjohtajana ja vastaa ottelumaastojen tarkastuksista sekä valinnoista.

Lintukantojen tämänvuotinen kehitys on jälleen edellisen vuoden notkahduksen jälkeen näyttänyt positiiviselta. Lintukannat vaikuttavat olevan Savukoskella hyvät ja kaikissa ottelun maastoissa on varmasti metsäkanalintuja. Odotettavissa on siten hyvätasoiset kisat ja paljon mielenkiitoisia tilanteita sekä muisteltavaa. Haukkuvien lintukoirien tulevaisuus näyttää tällä hetkellä valoisalta.Tävlings arrangör, Rovaseudun Pystykorvakerho

SM-voittaja 2006 / FM-vinnare 2006 Pirjo Appelgren © Eero Niku-PaavoRovaseudun Pystykorvakerho är en förening som grundades 1996 och dess syfte är att främja renrasiga trädskällares uppfödning, avel och där tillhörande aktiviteter. Föreningen är Finska Kennelklubbens och Finska Spetsklubbens medlemsförening.

Föreningen syftar till att genomföra sina mål genom att organisera skällande fågelhundsprov, utställningar, kurser, informationskampanjer och föreläsningar, samt ge vägledning och råd till sina medlemmar. Föreningen syftar också till att säkra och möjliggöra skogsfågeljakt för spetshundar.

Föreningens medlemmar ger praktiska råd åt nybörjare vid spetshunds förvärv, skötsel och utbildning. Förutom detta, ger vi också råd om denna traditionella jaktmetod och teknik för jakt med spetshundar.

Föreningen anordnar varje år flera skällande fågelhundsprov, samt det internationella provet ”UKK-haukut” i början av september. Föreningen hade också äran att få ordna de LVII ”Finska Mästerskapen” i Savukoskia Tulppio område år 2006. Klubbens tappra mål är att arrangera Landskampen för skällande fågelhundar år 2013. Genom att organisera denna typ av tävlingar, syftar klubben till att bygga upp samarbetsnätverk utanför de finska gränserna.

Föreningen har över 140 medlemmar spritt över ett brett spektrum av Finland, men det verkliga domänen är i Lappland. Klubben leds av Jarmo Ahtinen från Savukoski. Han är också ordförande för dessa tävlingar, samt står som ansvarig för tävlingsmarkernas granskningar och urval.

Detta års utveckling av fågelbestånd i jämförelse föregående års nedgång verkar positivt. Fågelbeståndet i Savukoski verkar vara bra och i tävlingens alla terränger finns det helt säkert fågel. Därför förväntas en bra nivå på tävlingen, med många spännande och minnes värda situationer. De skällande fågelhundarnas framtid ser ljus ut för tillfället.