Toimintasuunnitelma

Rovaseudun Pystykorvakerho ry:n vuosikokous pidettiin 4.3.2017 Olkkajärven Kalastus- ja Metsästysseuran majalla. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat ja vahvistettiin kuluvan vuoden toimintasuunnitelma.

Yhdistyksen vuoden 2017 liittymismaksu on 20 € ja jäsenmaksu 20 €.

Jäseniksi voivat liittyä kaikki, jotka ovat valmiit hyväksymään yhdistyksen käyttämät säännöt ja ovat kiinnostuneet pystykorva harrastuksesta, sekä haluavat oppia metsästämään pystykorvaisilla koirilla perinteisiä erätaitoja arvostaen.

HUOM! Yhdistyksen pankkitili Danske Bankissa on lakkautettu, joten maksakaa jäsenmaksunne Rovapystiksen Osuuspankin tilille FI98 5640 0220 0628 19.

Toimintasuunnitelma vuonna 2017

 • 28.4.2018 myönnetyn Rovaniemen koiranäyttelyn valmistelun viimeistely
 • Osallistuminen Suomen Pystykorvajärjestön talvipäiville 18.-19.3.2017 Ähtärissä.
 • Osallistutaan riistakolmioiden laskentaan Savukoskella. Merkataan poroaitoja riistaturvallisemmaksi ja tiedustellaan siihen yhteistyökumppaniksi Metsähallitusta
 • Linnunhaukkukokeiden maastokartoitukset elo-syyskuussa.
 • Haukkuvalla lintukoiralla metsästyksestä kiinnostuneilla on mahdollisuus päästä metsästäjän ja pystykorvan seurassa päiväksi metsästyskoulutukseen.
 • Osallistutaan edunvalvonnassa aktiivisesti ja aloitteellisesti perinteisen pystykorvalla tapahtuvan linnunmetsästyksen puolesta puhumiseen sekä lausunnoilla metsästysasioiden valmisteluun.
 • Osallistutaan metsästyskoirien käytön ohjeistamiseen Lapin alueella hirven ja karhun pyynnissä. Kirjelmöidään asiasta riistaviranomaisille asian saamiseksi ohjeistukseksi lupien myöntämisen yhteyteen. Vuosikokouksen kannanottona on, että metsästyksessä käytetään kerrallaan vain yhtä koiraa / per seurue (koirien parityöskentely poronhoitoalueella kielletään).
 • Neuvotaan ja kannustetaan jäseniämme koirien jalostus-, astutus- ja kasvatustyössä sekä hankinnoissa

Linnunhaukkukokeet:

 • 20.8.2017 – 28.2.2018 AVO Kokeet koko koekauden kestävinä 20.8.2017 alkaen. Lue Lapin kennelpiirin AVO-luokan koirien linnunhaukkukokeen järjestämisohje.
 • 26.8.2017 VOI KV ”Taiga-haukut” Savukoski, Ylituomari Ari Pöyliö. Ilmoittautuminen 1.- 21.8. Tiedustelut Ville Ylläsjärvi, 050-4869981. Maksu 50€ (kerhon jäsenten koirat 40€) tilille FI98 5640 0220 0628 19. Koiramäärää koskeva rajoitus: Enintään 20 koiraa / päivä. Osallistumismaksuun sisältyy myös koiranohjaajan ja tuomarin ruokailut sekä majoitus
 • 27.8.2017 VOI KV ”UKK-haukut” Savukoski, Ylituomari Jarmo Ahtinen. Ilmoittautuminen 1.- 21.8. Tiedustelut Ville Ylläsjärvi, 050-4869981. Maksu 50€ (kerhon jäsenten koirat 40€) tilille, FI98 5640 0220 0628 19. Koiramäärää koskeva rajoitus: Enintään 20 koiraa / päivä. Osallistumismaksuun sisältyy myös koiranohjaajan ja tuomarin ruokailut sekä majoitus
 • 9.9.2017 AVO, VOI Savukoski, järjestäjä Kaartinsuon Erä ry & Rovaseudun Pystykorvakerho ry. Ylituomari Teemu Heikkonen. Ilmoittautuminen 01.08.-02.09. Osanottomaksu 40€. Ilmoittautuminen Jukka Korhonen, 044-7499350. Ilmoittautuminen puhelimella. Maksu koepaikalla, sisältää ruokailun sekä koiranohjaajan ja tuomarin majoituksen. Enintään 15 koiraa.
 • 19.9. – 20.9.2017 AVO, VOI Savukoski, (Hämeen Pystykorvakerhon maja). Järjestäjä Hämeen Pystykorvakerho ry & Rovaseudun Pystykorvakerho ry. Ylituomari Osmo Mäkelä (la) ja Janne Pitkänen (su). Ilmoittautuminen 11.08.-11.09. Osanottomaksu 30€. Ilmoittautuminen Ilmari Välimaa, 040-5293373. Ilmoittautumismaksu maksetaan paikan päällä. Koiramäärää koskeva rajoitus.
 • 23.9. – 24.9.2017 VOI Lapin PM-kisat Savukoski, Martti. Ylituomari Päiviö Myllymäki. Ilmoittautuminen 21.08.-18.09. Osanottomaksu 30€, Tilille FI98 5640 0220 0628 19. Tiedustelut Ville Ylläsjärvi, 050-4869981. Lauantain koe on iltapäiväkoe.
 • 30.9. – 1.10.2017 AVO, VOI Savukoski, (Kairiverin Eräkeskus). Järjestäjä Keski-Suomen Punamustat ry & Rovaseudun Pystykorvakerho ry. Ylituomari Ilkka Tuomikoski (la) ja Jorma Ängeslevä (su). Ilmoittautuminen 28.08.-17.09. Osanottomaksu 25€, Tilille FI59 5089 4040 0115 33 . Ilmoittautuminen Timo Montonen,  0400-765 367. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa palkintotuomarin nimi ja osallistuja vastaa tuomarin ruokailun kustannuksista.
 • 11.10. – 12.10.2017 AVO, VOI Salla, (Naruskan retkeilymaja). Järjestäjä Pohjois-Savon Pystykorvakerho & Rovaseudun Pystykorvakerho ry. Ylituomari Juha Sahlström (la) ja Ari Korhonen (su). Ilmoittautuminen 01.09.-04.10. Osanottomaksu 35€, Tilille FI05 4787 0010 0437 69 POPFFI22, Viite 26 . Ilmoittautuminen Juha Flink, 050 5437040. Tuntsahaukut. Koiramäärää koskeva rajoitus: max. 12 koiraa.
 • 21.10. – 22.10.2017 AVO, VOI Savukoski, (Sotajoen kämppäkartano). Järjestäjä Kaartinsuon Erä ry & Rovaseudun Pystykorvakerho ry. Ylituomari Jarmo Ahtinen (la) ja Reino Jortikka (su). Ilmoittautuminen 01.09.-14.10. Osanottomaksu 40€. Ilmoittautuminen Jani Koppanen, 045-8437708. Tiedustelut ja ilmoittautuminen puhelimitse. Maksu sisältää koiranohjaajan sekä tuomarin ruokailun ja majoituksen. Koiramäärää koskeva rajoitus: maks. 15 koiraa.

Yhteistyö muiden järjestäjien kanssa Savukosken LINT-kokeissa. Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä.

Metsästys- ja koekauden päättäjäiset helmikuussa 2018, erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Yhteyshenkilö Erkki Uutela 0400-394 006.

Yhdistys kehottaa jäseniään osallistumaan aktiivisesti sen toimintaan sekä levittämään tietoutta perinteisestä eränkäynnistä lintua puuhun haukkuvilla koirilla. Kehotamme jäseniä myös käymään koiranäyttelyissä sekä käyttämään koiria rodunomaisissa käyttökokeissa jalostustietouden lisäämiseksi.

Riistarikasta vuotta 2017 t. Rovaseudun Pystykorvakerhon hallitus