LINT-koekauden AVO 2017

Lapin Kennelpiirin koekauden kestävien LINT-kokeiden järjestämisohje 2017

Kokeen järjestäjänä toimii ja koejärjestelyistä vastaa Lapin Kennelpiiri. Koira tulee ilmoittaa kokeeseen Lapin kennelpiirin nimeämälle kokeen vastaanottavalle lähimmälle ylituomarille viimeistään koepäivää edeltävänä iltana puhelimitse. Ylituomari antaa/lähettää koiranomistajalle koemateriaalin ja ylituomarin puhuttelun kirjallisena ja varmistaa, että koemaksu on suoritettu, samalla tarkistaa palkintotuomariryhmän arvostelukelpoisuuden ja hyväksyy palkintotuomariryhmän.

Maksukuitti on esitettävä ylituomarille kokeen purkutilaisuudessa. Samoin on esitettävä koiran rekisteri-, rokotus- ja tunnistusmerkintätodistus. Ylituomarin vaatiessa koira on tuotava kokeen purkutilaisuuteen. Koe on suoritettava Lapin kennelpiirin alueella (ainakin aloitettava).
Jokainen koesuoritus on erillinen koe, josta täytetään koirakohtainen pöytäkirja ja koepöytäkirja. HUOM! Nimenselvennys jokaisen allekirjoituksen alle. Kokeen purkutilaisuus pidetään välittömästi, kuitenkin viikon kuluessa suorituksesta. Tulos on voimassa, kun ylituomari on vahvistanut allekirjoituksellaan pöytäkirjat.

Maksakaa käyttäen viitenumeroa! Kun kirjoitatte maksaessanne vain koiran nimen, joutuu kirjanpitäjä jokaisen tällaisen tapahtuman kohdalla kysymään kolmelta koepöytäkirjoja vastaanottavalta erikseen, mihin koelajiin tämä koira on osallistunut.

Mikäli kokeen purkutilaisuudessa paljastuu jokin puutteellinen kohta esim. osanottomaksua ei ole suoritettu, koiran rekisteri-, rokotus-, tai tunnistusmerkintä todistukset puuttuvat, koiran koeteltu tulos mitätöidään välittömästi.

LINT AVO-luokka

Koe kestää koko koekauden 20.8. – helmikuun viimeinen päivä. Koemaksu 20€ on maksettava ennen kokeen suorittamista Lapin Kennelpiirin tilille FI79 5640 3340 0101 55 viitteellä 115500.

Ylituomarin tulee lähettää tarkistamansa ja vahvistamansa koepöytäkirja ja koirakohtainen pöytäkirja sekä maastokortit viimeistään viikon kuluessa osoitteella Kari-Pekka Raappana, Saumaajankatu 7, 95450 Tornio.

Lapin Kennelpiirin LINT koekauden kestäviä kokeita vastaanottavat ylituomarit:
Ahtinen Jarmo, Savukoski, 040 830 8344
Karjalainen Kauko, Sodankylä, 0400 193 145
Kotajärvi Ahti 040, Keminmaa, 869 8098
Mukkala Leila, Ranua, 0400 462 801
Myllymäki Päiviö, Rovaniemi, 040 840 8120
Niku-Paavo Eero, Rovaniemi, 0400 894 936
Pajari Mika, Keminmaa, 0400 517 869
Raappana Kari-Pekka, Tornio, 0400 750 033
Tyystälä Kari, Simo 0400 964 034
Virtanen Esa, Pello, 0500 392 144
Reino Jortikka, (Savukoski) 0400 186 566
Ilkka Tuomikoski, (Savukoski) 050 387 3162
Hannu Korhonen, (Savukoski) 040 341 5544
Kari Sarajärvi, (Taivalkoski) 0400 296 113
Hannu Hämäläinen, (Savukoski) 0500 493 329